Koristenje građe iz knjižnice Jadranskog zavoda

Sva knjižna i neknjižna građa, koja je prethodno inventarizirana i katalogizirana, može se dobiti na uvid u prostoru čitaonice ili posuditi pod određenim uvjetima.
Časopise i novine, referentnu literaturu (rječnike, enciklopedije, ..) i dokumentaciju - ne posuđujemo ; iznimno se može zatražiti odobrenje za fotokopiranje.
Knjige (priručnici, stručna literatura) najčešće se mogu posuditi i to na rok od oko mjesec dana. Zakasnina se plaća nakon opomene.

Pravo korištenja građe iz knjižnice JZ imaju slijedeći korisnici:

  1. zaposlenici Zavoda,
  2. članovi Akademije (HAZU) i zaposleni u Akademiji,
  3. nastavno i znanstveno osoblje visokih učilišta i drugih ustanova,
  4. studenti, postdiplomandi, doktorandi,
  5. stručnjaci iz gospodarskih i drugih ustanova u Hrvatskoj,
  6. zainteresirani građani (koji se bave nekim istraživanjima).

Evidencija korisnika i korištene građe se vrši upisom u korisničku bazu - uz predočenje osobne iskaznice (za studente i indeksa) i uz vlastoručni potpis. Korisnički kartoni sadrže najosnovnije osobne podatke te podatke o građi, s datumima posudbe/vraćanja.
Posudba iz drugih gradova je moguća i posredovanjem knjižnica fakulteta/institucija u kojoj je korisnik zaposlen.
Upit za korištenje građe može se uputiti telefonom, faksom, e-mailom, poštom i, naravno, osobno - dolaskom na našu adresu.

Katalog se može provjeriti on-line ili na kompjutoru u našoj čitaonici, a telefonski, usmeni razgovor s knjižničarom, ili kontakt emailom dodatno može olakšati potragu za naslovima, pojasniti informacijske potrebe i utvrditi je li tražena građa trenutno na raspolaganju.