Opći podaci

 

 

.

O KNJIŽNICI

VIZIJA I MISIJA KNJIŽNICE

KORIŠTENJE GRAĐE

Radno vrijeme za korisnike : pon - pet  9-15 sati (po dogovoru)

Knjižnica Jadranskog Zavoda HAZU

Strossmayerov trg 14, 10000 Zagreb

Telefon: +385(0)14895141

E-mail: marulav@hazu.hr

(Sve stranice Knjižnice uređuje: Marula Vujasinović, dipl.bibl., viša knjižničarka)

 

 

 

 

 
 

.

stari KATALOG (abecedno pregledavanje) - stanje: 2018.g.

novi KATALOG (na novoj platformi)  (* još u radu)

 

[ Molimo zainteresirane da upite mogu poslati i mailom.]

[HVALA.]