Suradnja

Pravni fakultet u Zagrebu 

www.pravo.unizg.hr
 

Pravni fakultet u Splitu 

www.pravst.hr
 

Pravni fakultet u Rijeci 

www.pravri.hr
 

Pravni fakultet u Mostaru 

www.pfmo.ba
 

Pomorski fakultet u Splitu 

www.pfst.hr
 

Pomorski fakultet u Rijeci 

www.pfri.uniri.hr

 

Hrvatsko društvo za pomorsko pravo 

www.hdpp.hr

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske 

www.vsrh.hr
 

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 

www.vtsrh.hr

 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske 

www.mppi.hr
 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske 

www.mvep.hr

 

Mare Nostrum - Udruga hrvatskih poslodavaca - brodara u međunarodnoj pomorskoj plovidbi 

www.csamarenostrum.hr

 

Hrvatska udruga za pravo osiguranja 

http://hupo.hr

 

Hrvatska znanstvena bibliografija 

bib.irb.hr

 

Hrvatski ured za osiguranje 

www.huo.hr

 

Hrvatski registar brodova 

www.crs.hr

 

Hrvatski hidrografski institut 

www.hhi.hr

 

International Maritime Organization (IMO) 

www.imo.org

 

Comité Maritime International (CMI) 

www.comitemaritime.org

 

Europska komisija 

ec.europa.eu/index_hr.htm

 

Institut de Droit international 

www.idi-iil.org