O knjižnici Jadranskog zavoda

 

    

 

 

.

Knjižnica Jadranskog zavoda je specijalizirana, solo-knjižnica, u sastavu Jadranskog zavoda kao znanstvenoistraživačke jedinice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te u mreži Akademijinih knjižnica. Prema korisnicima ona je poluotvorenoga tipa. U prvom redu zadovoljava informacijske potrebe zaposlenika i suradnika Jadranskog zavoda, ali je dostupna i vanjskim korisnicima, tj. studentima i znanstvenicima s drugih ustanova, kao i drugim osobama čiji stručni interes zalazi u područje djelovanja Zavoda.

Komunikacija knjižnice s korisnicima odvija se e-mailom, telefonom i osobno, prema potrebi.

Neke od osnovnih zadaća knjižnice su sustavno izgrađivanje i stručna obrada njezina fonda, kao i pretraživanje relevantnih baza podataka te slični oblici potpore znanstvenom istraživanju pomorskog prava i međunarodnog prava mora, a prigodno se posvećuje pažnja promotivnoj i edukativnoj zadaći knjižnice.

Fond knjižnice čine tri zbirke: monografske, periodičke publikacije te dokumentacija. Pretežno se radi o tiskanoj građi, ali se u novije doba nastoji doći do što više digitalnih izdanja.

Prve godine osnivanja knjižnice, 1949. godine, u inventarnu je knjigu bilo upisano tek oko 2.800 jedinica. Kasnije se, revizijom inventarne knjige (od oko 33.000 jedinica) i otpisom, nastojala profilirati temeljna pravno-pomorska zbirka s oko 15.000 jedinica, dok se uz nju čuva i oko 6.000 jedinica iz područja povijesti pomorstva, ekonomike ribarstva i sl.

Katalog knjižnice Jadranskog zavoda u digitalnom obliku dostupan je na internetu od 2002. godine.

Financijska situacija danas bitno ograničava dostupnost nekih vrijednih internetskih baza podataka, što se nastoji nadoknaditi međuknjižničnom suradnjom sa srodnim institucijama, a značajnu ulogu ima pristup EBSCO-vim bazama temeljem uključivanja časopisa Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law u te baze preko knjižnice Jadranskog zavoda. Iz knjižnice se također vrši unos radova iz navedenog časopisa u izdanju Jadranskog zavoda na portal HRČAK, i prati se njegova referiranost na drugim relevantnim adresama.

Knjižnica predstavlja potporu Zavodu u izvođenju njegovih znanstvenoistraživačkih projekata, a uključivala se i u druge projekte, temeljene na knjižničnoj djelatnosti (SZI, CROSBI, DIZBI).