Poredbeno pomorsko pravo (PPP)

Nakladnik:
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Trg Nikole Šubića Zrinskog 11,
10000 Zagreb

 

Adresa Uredništva
Jadranski zavod HAZU,
Šenoina 4,
10000 Zagreb
Tel/fax +385-(0)1-48-12-703
Email jz@hazu.hr 

 

ISSN: 1331-9914 (tiskano izdanje)
ISSN: 1848-8927 (el. inačica)

UDK: 347.79

DOI: https://doi.org/10.21857/mjrl3uwg79

 PROFIL časopisa  ETIČKI kodeks

Uredništvo

Referiranost

Povijest časopisa

Objavljeni brojevi ;

Autorsko kazalo

Pretplata

IZLOŽBA


 

UREDNIŠTVO i suradnici

 

Glavni urednik
akademik Davorin Rudolf

Zamjenica glavnog urednika
Prof.dr.sc. Dorotea Ćorić

Tehnička urednica
Vlatka Živojnović

 

Uredništvo (međunarodno)

Uredništvo (domaće)

Suradnica u Uredništvu (online, baze podataka, UDK):

  • Marula Vujasinović, dipl.bibl. (Knjižnica JZ HAZU, Zagreb)  [email: marula@hazu.hr ]

 

Lektorica za engleski jezik

  • Mark J. Davies, MA

 


Dokumenti za pripremu i uređivanje časopisa :

 

 


REFERIRANOST, prisutnost na portalima, servisima; u katalozima većih knjižnica :

Academic Search Complete (EBSCO) ;

Academic Search Premier (EBSCO) ;

Academic Search Ultimate (EBSCO) ;

Legal Collection (EBSCO) ;

Legal Source (EBSCO) ;

Law Journal Library (HeinOnline) ;

portal HRČAK ;

digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : DiZbi.HAZU (institucijski repozitorij HAZU) ;

Directory of Open Access Journals (DOAJ) ;

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) ; 

ERIH Plus ;

Scientific Indexing Services (SIS)

ASFA Database = Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts Bibliographic Database ;

BASE (Bielefeld University Library) -- via DOAJ, via HRCAK ;

WorldCat (OCLC) ;

Electronic Journals Library (via Hrcak) ;

Library of Congress

WZB (Berlin) : Electronic Journals (EU) ;

AAAS Journals (via EBSCO) ;

The Hague Academy of International Law.  Peace Palace Library

Staats- und Universitätsbibliothek Fachbibliotheken (Hamburg)

UPP u katalogu SUDOC - bibliogr.agencije ABES ;

National Library of Australia

University of Saskatchewan. University Library (Canada)

SUNCAT - zbirni katalog periodike za Veliku Britaniju

Hopkins Libraries - katalog Catalyst (USA)

pojedinačni članci na portalu ResearchGate

 


Pretplata
(narudžbe i distribucija):
Jadranski zavod HAZU, Knjižnica
Strossmayerov trg 14,
10000 Zagreb
Tel +385-(0)1-48-95-141
Email marula@hazu.hr

Pretplata
(financijsko poslovanje):
Financijsko-ekonomski odjel HAZU,
Hebrangova 1
10000 Zagreb

Financijski ustroj časopisa: neprofitan.
Financiranje (za tiskanje): potpora Ministarstva znanosti i obrazovanja, Zaklade HAZU

Distribucija časopisa: dosadašnjim i novim pretplatnicima (pravne i fizičke osobe), svim autorima i sponzorima (za određeni broj), razmjena za druge časopise (domaće i inozemne), članovima Uredništva, i po potrebi.

 


POVIJEST i razvoj :

      Časopis se pojavio pod imenom Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja krajem 1958. godine, u vrijeme kad još nisu postojali odgovarajući propisi koji bi uređivali sve odnose u pomorstvu. Tako je ova periodička publikacija pokrenuta s ciljem znanstvenog i praktičnog obrađivanja problema poredbenog pomorskog prava i pravila pomorske trgovine te transportnog prava općenito.
Od početka se nastojalo udovoljiti potrebi za pružanjem aktualnih informacija o pravnim instrumentima iz područja pomorske privrede i prekomorske razmjene. Jadranskom institutu je bio povjeren rad na pripremi i izradi pomorskih zakona i propisa za cijelu zajednicu.

Od sv. 1 do 99 format je bio 30 cm, a tiskano je umnožavanjem tipkanih stranica šapirografskom tehnikom.

S brojem 100, 1983. godine, izdavanje se osuvremenilo, promijenio se izgled časopisa (novi format je skraćen na 24 cm, a od tada datira i plava boja korica), časopis je dobio svoj ISSN broj, a donekle se uredila i koncepcija sadržaja pa su rubrike i teme postale uočljivije. Tako su i grafički bili odvojeni članci, prijevodi i komentari, prikazi presuda, izvješća, prikazi knjiga te razne druge obavijesti.

Povremeno je objavljivano i kumulativno kazalo.

 

Časopis je tijekom povijesti izlaženja doživljavao promjene :

  • u naslovu : Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja (1958.-1988.) , Uporedno pomorsko pravo (1989.-1996.), a od 1997.g. do danas je : Poredbeno pomorsko pravo ;
  • uz naslov je bio vezan međunarodni standardni broj : (1984.-1990.): ISSN 0352-4949 ; (1991.-1996.): ISSN 0353-5487 ; od br.153/154 do danas: ISSN 1331-9914, a za elektronički format: ISSN: 1848-8927 ;
  • u nazivu izdavača : od 1958.-1974.: Jadranski institut ; od 1974.-1991. god. naziv izdavača je bio: Zavod za pomorsko pravo, historiju i ekonomiku pomorstva (Zagreb), te od 1992. dobiva današnji naziv: Jadranski zavod ;
  • u periodičnosti : u početku je bio tromjesečnik, zatim se pojavljivalo nekoliko dvobroja i četverobroja, a od 2001.g. je godišnjak .

No uvijek je bio stalan i kvalitetan profil autora, recenzenata i suradnika.

 

slike korica časopisa (kroz povijest):

     

OBJAVLJENI BROJEVI časopisa

AUTORSKO KAZALO

naslov (1997- ) :

POREDBENO POMORSKO PRAVO

godine:

1997-1999 2000-2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 


naslov (1989-1996) :

UPOREDNO POMORSKO PRAVO

godine:

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

 


naslov (1958-1988) :

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA

 

godine:

1958/1959 1959/1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

 


 

Koncepcija sadržaja i ažuriranje:  Marula Vujasinović