Poredbeno pomorsko pravo (PPP)

Nakladnik:
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Trg Nikole Šubića Zrinskog 11,
10000 Zagreb

 

Adresa Uredništva
Jadranski zavod HAZU,
Šenoina 4,
10000 Zagreb
Tel/fax +385-(0)1-48-12-703
Email jz@hazu.hr

 

ISSN: 1331-9914 (tiskano izdanje)
ISSN: 1848-8927 (el. inačica)

UDK: 347.79

 

 PROFIL časopisa

Uredništvo

Referiranost

Povijest časopisa

Objavljeni brojevi

Pretplata


 

UREDNIŠTVO i suradnici

 

Glavni urednik
akademik Davorin Rudolf

Zamjenica glavnog urednika
Prof.dr.sc. Dorotea Ćorić

Tehnička urednica
Vlatka Živojnović

 

Uredništvo (međunarodno)

Uredništvo (domaće)

Suradnica u Uredništvu (online, baze podataka, UDK):

  • Marula Vujasinović, dipl.bibl. (Zagreb)

 

Lektorica za engleski jezik

  • Gorka Radočaj, prof. (HAZU, Zagreb)

 


Dokumenti za pripremu i uređivanje časopisa :

 

 


REFERIRANOST, prisutnost na portalima, servisima; u katalozima većih knjižnica :

Academic Search Complete (EBSCO) ;

Academic Search Premier (EBSCO) ;

Academic Search Ultimate (EBSCO) ;

Legal Collection (EBSCO) ;

Legal Source (EBSCO) ;

portal HRČAK ;

digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : DiZbi.HAZU (institucijski repozitorij HAZU) ;

ERIH Plus ;

Scientific Indexing Services (SIS)

ASFA Database = Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts Bibliographic Database ;

Electronic Journals Library (via Hrcak) ;

Library of Congress

WZB (Berlin) : Electronic Journals (EU) ;

AAAS Journals (via EBSCO) ;

The Hague Academy of International Law.  Peace Palace Library

Staats- und Universitätsbibliothek Fachbibliotheken (Hamburg)

UPP u katalogu SUDOC - bibliogr.agencije ABES ;

National Library of Australia

University of Saskatchewan. University Library (Canada)

SUNCAT - zbirni katalog periodike za Veliku Britaniju

Hopkins Libraries - katalog Catalyst (USA)

pojedinačni članci na portalu ResearchGate

 


Pretplata
(narudžbe i distribucija):
Jadranski zavod HAZU, Knjižnica
Strossmayerov trg 14,
10000 Zagreb
Tel +385-(0)1-48-95-141
Email marula@hazu.hr

Pretplata
(financijsko poslovanje):
Financijsko-ekonomski odjel HAZU,
Hebrangova 1
10000 Zagreb

Financijski ustroj časopisa: neprofitan.
Financiranje (za tiskanje): potpora Ministarstva znanosti i obrazovanja, Zaklade HAZU

Distribucija časopisa: dosadašnjim i novim pretplatnicima (pravne i fizičke osobe), svim autorima i sponzorima (za određeni broj), razmjena za druge časopise (domaće i inozemne), članovima Uredništva, i po potrebi.

 


POVIJEST i razvoj :

      Časopis se pojavio pod imenom Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja krajem 1958. godine, u vrijeme kad još nisu postojali odgovarajući propisi koji bi uređivali sve odnose u pomorstvu. Tako je ova periodička publikacija pokrenuta s ciljem znanstvenog i praktičnog obrađivanja problema poredbenog pomorskog prava i pravila pomorske trgovine te transportnog prava općenito.
Od početka se nastojalo udovoljiti potrebi za pružanjem aktualnih informacija o pravnim instrumentima iz područja pomorske privrede i prekomorske razmjene. Jadranskom institutu je bio povjeren rad na pripremi i izradi pomorskih zakona i propisa za cijelu zajednicu.

Od sv. 1 do 99 format je bio 30 cm, a tiskano je umnožavanjem tipkanih stranica šapirografskom tehnikom.

S brojem 100, 1983. godine, izdavanje se osuvremenilo, promijenio se izgled časopisa (novi format je skraćen na 24 cm, a od tada datira i plava boja korica), časopis je dobio svoj ISSN broj, a donekle se uredila i koncepcija sadržaja pa su rubrike i teme postale uočljivije. Tako su i grafički bili odvojeni članci, prijevodi i komentari, prikazi presuda, izvješća, prikazi knjiga te razne druge obavijesti.

Povremeno je objavljivano i kumulativno kazalo.

 

Časopis je tijekom povijesti izlaženja doživljavao promjene :

  • u naslovu : Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja (1958.-1988.) , Uporedno pomorsko pravo (1989.-1996.), a od 1997.g. do danas je : Poredbeno pomorsko pravo ;
  • uz naslov je bio vezan međunarodni standardni broj : (1984.-1990.): ISSN 0352-4949 ; (1991.-1996.): ISSN 0353-5487 ; od br.153/154 do danas: ISSN 1331-9914, a za elektronički format: ISSN: 1848-8927 ;
  • u nazivu izdavača : od 1958.-1974.: Jadranski institut ; od 1974.-1991. god. naziv izdavača je bio: Zavod za pomorsko pravo, historiju i ekonomiku pomorstva (Zagreb), te od 1992. dobiva današnji naziv: Jadranski zavod ;
  • u periodičnosti : u početku je bio tromjesečnik, zatim se pojavljivalo nekoliko dvobroja i četverobroja, a od 2001.g. je godišnjak .

No uvijek je bio stalan i kvalitetan profil autora, recenzenata i suradnika.

 

slike korica časopisa (kroz povijest):

     

OBJAVLJENI BROJEVI časopisa

naslov (1997- ) :

POREDBENO POMORSKO PRAVO

godine:

1997-1999 2000-2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ..

 


naslov (1989-1996) :

UPOREDNO POMORSKO PRAVO

godine:

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

 


naslov (1958-1988) :

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA

 

godine:

1958/1959 1959/1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988