Vizija i misija knjižnice Jadranskog zavoda

 

 


 

VIZIJA :

Pružati informacijsku potporu znanstveno-istraživačkoj djelatnosti Jadranskog zavoda i biti partner srodnim institucijama za potrebe obrazovanja, znanstvenog i stručnog rada.

Ostvarivati suradnički odnos s drugim knjižnicama uključivanjem u zajedničke projekte koji vode k ravnopravnom članstvu u mreži europskih knjižnica.

Raditi na očuvanju ukupne intelektualne produkcije Jadranskog zavoda.

MISIJA :

Služenje znanstveno-istraživačkoj zajednici nastojimo ostvariti uz poštovanje temelja knjižničarske struke i dobre stručne prakse :

  • zadovoljavanjem informacijskih potreba korisnika
  • kontinuiranom izgradnjom i održavanjem fonda (tiskanog i digitalnog) i praćenjem relevantnih svjetskih izvora
  • kreativnim i jednostavnim rješenjima u organizaciji i prezentaciji
  • razvojem i usavršavanjem osobnih sposobnosti cjeloživotnim obrazovanjem

Graditi odnos povjerenja s korisnicima kvalitetom usluga i uz dobronamjernu komunikaciju.