Poredbeno pomorsko pravo (PPP)


Nakladnik:
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Trg Nikole Šubića Zrinskog 11
10000 Zagreb

 

Adresa uredništva:
Jadranski zavod HAZU
Augusta Šenoe 4
10000 Zagreb
Tel/fax +385 (0)1 4812 703
E-adresa: jz@hazu.hr 

 

ISSN: 1331-9914 (tiskano izdanje)
ISSN: 1848-8927 (el. inačica)

UDK: 347.79

DOI: https://doi.org/10.21857/mjrl3uwg79

.

PROFIL časopisa   *   ETIČKI kodeks   *   REFERIRANOST

UREDNIŠTVO 

POVIJEST časopisa   *   OBJAVLJENI brojevi  +  Autorsko kazalo

PRETPLATA

IZLOŽBA (2019.g.)


 

UREDNIŠTVO i suradnici

 

Glavni urednik:
Akademik Jakša Barbić

Zamjenica glavnog urednika:
Prof. dr. sc. Dorotea Ćorić

Izvršna urednica:
Ivana Gojnić, mag. educ. croat. et soc. (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Jadranski zavod)

Suradnik u uredništvu (Online, UDK): 
Jakov Sinovčić-Perković, mag. bibl. (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Jadranski zavod)

 

Uredništvo (međunarodno):

 

Uredništvo (domaće):

 

Lektor za engleski jezik:
Mark J. Davies, MA

Lektorica za hrvatski jezik:
Ivana Gojnić, mag. educ. croat. et soc.  


Dokumenti za pripremu i uređivanje časopisa :

 

  • Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - na stranici Nakladništvo HAZU
  • Upute autorima (PDF, 125 KB)
  • Obrazac za recenzente (PDF, 70 KB)
  • Izjava o izdavačkoj etici  (PDF, 91 KB)
  • Prava korištenja: Tekstovi se mogu besplatno preuzimati i dijeliti s drugima, uz navođenje autora izdavača te pravilno citiranje izvora, ali se ne smiju modificirati. Dostupnost punog teksta za posljednji tiskani broj se vremenski ne ograničava (po izboru uredništva).  

 

REFERIRANOST, prisutnost na portalima, servisima; u katalozima većih knjižnica :

AAAS Journals (via EBSCO) ;

Academic Search Complete (EBSCO) ;

Academic Search Premier (EBSCO) ;

Academic Search Ultimate (EBSCO) ;

ASFA Database = Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts Bibliographic Database ;

BASE (Bielefeld University Library) -- via DOAJ, via HRCAK ;

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) ;

Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : DiZbi.HAZU (institucijski repozitorij HAZU) ;

Directory of Open Access Journals (DOAJ) ;

Electronic Journals Library (via Hrcak) ;

ERIH Plus ;

Hopkins Libraries - katalog Catalyst (USA) ;

Law Journal Library (HeinOnline) ;

Legal Collection (EBSCO) ;

Legal Source (EBSCO) ;

Library of Congress ;

National Library of Australia ;

Pojedinačni članci na portalu ResearchGate ;

Portal HRČAK ;

Scientific Indexing Services (SIS) ;

Staats- und Universitätsbibliothek Fachbibliotheken (Hamburg) ;

SUNCAT - zbirni katalog periodike za Veliku Britaniju ;

The Hague Academy of International Law.  Peace Palace Library ;

The Italian National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes (ANVUR) ;

University of Saskatchewan. University Library (Canada) ;

UPP u katalogu SUDOC – bibliografske agencije ABES ;

WorldCat (OCLC) ;

WZB (Berlin) : Electronic Journals (EU) ;

 

 

 

 


Pretplata
(narudžbe):
Jadranski zavod HAZU
Šenoina 4
10000 Zagreb
Tel/fax +385 (0)1 4812 703
E-adresa: jz@hazu.hr

Pretplata
(financijsko poslovanje):
Financijsko-ekonomski odjel HAZU
Hebrangova 1
10000 Zagreb

Financijski ustroj časopisa: neprofitan.
Financiranje (za tiskanje): potpora Ministarstva znanosti i obrazovanja i Zaklade HAZU.

Distribucija časopisa: dosadašnjim i novim pretplatnicima (pravne i fizičke osobe), svim autorima i sponzorima (za određeni broj), razmjena za druge časopise (domaće i inozemne), članovima Uredništva, i po potrebi.

 


 

POVIJEST i razvoj :

Časopis se pojavio pod imenom Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja krajem 1958. godine, u vrijeme kad još nisu postojali odgovarajući propisi koji bi uređivali sve odnose u pomorstvu. Tako je ova periodička publikacija pokrenuta s ciljem znanstvenog i praktičnog obrađivanja problema poredbenog pomorskog prava i pravila pomorske trgovine te transportnog prava općenito.
Od početka se nastojalo udovoljiti potrebi za pružanjem aktualnih informacija o pravnim instrumentima iz područja pomorske privrede i prekomorske razmjene. Jadranskom institutu bio je povjeren rad na pripremi i izradi pomorskih zakona i propisa za cijelu zajednicu.

Od sv. 1 do 99 bio je format 30 cm, a tiskano je umnožavanjem tipkanih stranica šapirografskom tehnikom.

S brojem 100, 1983. godine, izdavanje se osuvremenilo, promijenio se izgled časopisa (novi je format skraćen na 24 cm, a od tada datira i plava boja korica), časopis je dobio svoj ISSN broj, a donekle se uredila i koncepcija sadržaja pa su rubrike i teme postale uočljivije. Tako su i grafički bili odvojeni članci, prijevodi i komentari, prikazi presuda, izvješća, prikazi knjiga te razne druge obavijesti.

Povremeno je objavljivano i kumulativno kazalo.

 

Časopis je tijekom povijesti izlaženja doživljavao promjene:

  • u naslovu: Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja (1958. – 1988.), Uporedno pomorsko pravo (1989. – 1996.), a od 1997. godine do danas je Poredbeno pomorsko pravo;
  • uz naslov bio je vezan međunarodni standardni broj: (1984. – 1990.) ISSN 0352-4949; (1991. – 1996.) ISSN 0353-5487; od broja 153/154 do danas ISSN 1331-9914, a za elektronički format ISSN: 1848-8927;
  • u nazivu izdavača: od 1958. – 1974. Jadranski institut; od 1974. – 1991. godine naziv izdavača bio je Zavod za pomorsko pravo, historiju i ekonomiku pomorstva (Zagreb), te od 1992. dobiva današnji naziv Jadranski zavod;
  • u periodičnosti: u početku bio je tromjesečnik, zatim se pojavljivalo nekoliko dvobroja i četverobroja, a od 2001. godine je godišnjak.

No, bio je uvijek stalan i kvalitetan profil autora, recenzenata i suradnika.

 

Slike korica časopisa (kroz povijest):

     

OBJAVLJENI BROJEVI časopisa

 

 AUTORSKO KAZALO  

 

POREDBENO POMORSKO PRAVO    [od 1997. (tisak 1999.)  do  danas]

God. 39 (1997/1999) : br. 153/154

God. 40 (2000/2001) : br. 155

God. 41 (2002) : br. 156

God. 42 (2003) : br. 157

God. 43 (2004) : br. 158

God. 44 (2005) : br. 159

God. 45 (2006) : br. 160

God. 46 (2007) : br. 161

God. 47 (2008) : br. 162

God. 48 (2009) : br. 163

God. 49 (2010) : br. 164

God. 50 (2011) : br. 165

God. 51 (2012) : br. 166

God. 52 (2013) : br. 167

God. 53 (2014) : br. 168

God. 54 (2015) : br. 169

God. 55 (2016) : br. 170

God. 56 (2017) : br. 171

God. 57 (2018) : br. 172

God. 58 (2019) : br. 173

God. 59 (2020) : br. 174

God. 60 (2021) : br. 175

God. 61 (2022) : br. 176

God. 62 (2023) : br. 177

 

 


UPOREDNO POMORSKO PRAVO    [od 1989.  do  1996.]

God. 31 (1989) : br. 121 , 122/124

God. 32 (1990) : br. 125/126 , 127/128 

God. 33 (1991) : br. 129/130 , 131/132

God. 34 (1992) : br. 133/134 , 135/136 

God. 35 (1993) : br. 137/140 

God. 36 (1994) : br. 141/144 

God. 37 (1995) : br. 145/148 

God. 38 /1996) : br. 149/152

 


UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA      [od 1958/1959.  do  1988.]

God. 1 (1958/1959) : br. 1 , 2 , 3 , 4 

God. 2 (1959/1960) : br. 5 , 6 , 7 , 8 

God. 3 (1961) : br. 9 , 10 , 11 , 12 

God. 4 (1962) : br. 13 , 14 , 15 , 16 

God. 5 (1963) : br. 17 , 18 , 19 , 20 

God. 6 (1964) : br. 21 , 22 , 23 , 24 

God. 7 (1965) . br. 25 , 26 , 27 , 28 

God. 8 (1966) : br. 29 , 30 , 31 , 32 

God. 9 (1967) : br. 33 , 34 , 35 , 36 

God. 10 (1968) : br. 37 , 38 , 39 , 40 

God. 11 (1969) : br. 41 , 42 , 43 , 44 

God. 12 (1970) : br. 45 , 46 , 47 , 48/49 

God. 13 (1971) : br. 50 , 51 , 52 

God. 14 (1972) : br. 53 , 54 , 55 , 56 

God. 15 (1973) : br. 57 , 58, 59, 60 

God. 16 (1974) : br. 61 , 62 , 63 , 64 

God. 17 (1975) : br. 65 , 66 , 67 , 68 

God. 18 (1976) : br. 69 , 70 , 71 , 72 

God. 19 (1977) : br. 73 , 74 , 75 , 76 

God. 20 (1978) : br. 77 , 78 , 79 , 80 

God. 21 (1979) : br. 81 , 82 , 83 , 84 

God. 22 (1980) : br. 85 , 86 , 87 , 88 

God. 23 (1981) : br. 89 , 90 , 91 , 92 

God. 24 (1982) : br. 93 , 94 , 95 , 96 

God. 25 (1983) : br. 97 , 98 , 99 , 100 

God. 26 (1984) : br. 101/102 , 103/104 

God. 27 (1985) : br. 105/106 , 107/108 

God. 28 (1986) : br. 109/112 

God. 29 (1987) : br. 113/114 , 115/116

God. 30 (1988) : br. 117/118 , 119/120


 

Koncepcija sadržaja i ažuriranje: Jadranski zavod