Katalog Jadranskog zavoda

 

Elektronički je katalog pretraživ po:

 

  • imenima pojedinaca autora, urednika i drugih suradnika
  • imenima korporativnih autora, nakladnika i tiskara
  • riječima iz naslova publikacija i članaka
  • predmetnim odrednicama

Može se pretraživati uzimajući u obzir sve ili pojedine vrste građe, što se po potrebi odabire.

Način pretraživanja:

  • po početku (točan poredak riječi)
  • po bilo kojoj riječi (bez obzira na poredak)
  • točna fraza (točan poredak riječi, bilo gdje)

 

Novi program i nova platforma: KATALOG / digitalni repozitorij

STARI KATALOG - ažuriran do 2018. godine

(abecedno pregledavanje po autoru, naslovu ili predmetu)

____________________________________

interno: popis članaka

 

 

 

 

 

 

 

 

.