Koristenje građe iz knjižnice Jadranskog zavoda

Sva knjižna i neknjižna građa, koja je prethodno inventarizirana i katalogizirana, može se dobiti na uvid u prostoru čitaonice ili posuditi pod određenim uvjetima.
Časopise i novine, referentnu literaturu (rječnike, enciklopedije...) i dokumentaciju - ne posuđujemo; iznimno se može zatražiti odobrenje za fotokopiranje.
Knjige (priručnici, stručna literatura) najčešće se mogu posuditi i to na rok oko mjesec dana. Zakasnina se plaća nakon opomene.

Pravo korištenja građe iz knjižnice Jadranskog zavoda imaju sljedeći korisnici:

  1. zaposlenici Zavoda
  2. članovi Akademije (HAZU) i zaposleni u Akademiji
  3. nastavno i znanstveno osoblje visokih učilišta i drugih ustanova
  4. studenti, postdiplomandi, doktorandi
  5. stručnjaci iz gospodarskih i drugih ustanova u Hrvatskoj
  6. zainteresirani građani (koji se bave nekim istraživanjima)

Evidencija korisnika i korištenje građe obavlja se upisom u korisničku bazu - uz predočenje osobne iskaznice (ili indeksa za studente) i uz vlastoručni potpis. Korisnički kartoni sadrže najosnovnije osobne podatke te podatke o građi s datumima posudbe/vraćanja.
Posudba iz drugih gradova moguća je posredovanjem knjižnica fakulteta/institucija u kojoj je korisnik zaposlen.
Upit za korištenje građe može se uputiti telefonom, faksom, elektroničkom i običnom poštom te osobno - dolaskom na našu adresu.

Katalog se može provjeriti internetski ili preko računala u našoj čitaonici, a telefonski, usmeni razgovor s knjižničarom, ili kontakt e-adresom dodatno može olakšati potragu za naslovima, pojasniti informacijske potrebe i utvrditi je li tražena građa trenutačno na raspolaganju.