O knjižnici Jadranskog zavoda

 

    

 

 

.

 

     Knjižnica Jadranskog zavoda specijalizirana je solo-knjižnica, u sastavu Jadranskog zavoda kao znanstvenoistraživačke jedinice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te u mreži Akademijinih knjižnica. Prema korisnicima, ona je poluotvorenog tipa. U prvom redu zadovoljava informacijske potrebe zaposlenika i suradnika Jadranskog zavoda, ali je dostupna i vanjskim korisnicima, tj. studentima i znanstvenicima iz drugih ustanova, kao i drugim osobama čiji stručni interes zalazi u područje djelovanja Zavoda.

Komunikacija knjižnice s korisnicima odvija se elektroničkom poštom, telefonom i osobno, prema potrebi.

Neke od osnovnih zadaća knjižnice su: sustavno izgrađivanje i stručna obrada njezina fonda, kao i pretraživanje relevantnih baza podataka te slični oblici potpore znanstvenom istraživanju pomorskog prava i međunarodnog prava mora, a prigodno se posvećuje pažnja promotivnoj i edukativnoj zadaći knjižnice.

Fond knjižnice čine tri zbirke: monografske, periodičke publikacije te dokumentacija. Pretežno se radi o tiskanoj građi, ali se u novije doba nastoji doći do što većeg broja digitalnih izdanja te se kontinuirano radi i na skeniranju.

Prve godine osnivanja knjižnice, 1949. godine, u inventarnu knjigu bilo je upisano tek oko 2.800 jedinica. Kasnije se, revizijom inventarne knjige (od oko 33.000 jedinica) i otpisom, nastojala profilirati temeljna pravno-pomorska zbirka s oko 15.000 jedinica, dok se uz nju čuva i oko 6.000 jedinica iz područja povijesti pomorstva, ekonomike ribarstva i sl.

Katalog knjižnice Jadranskog zavoda u digitalnom obliku dostupan je na internetu od 2002. godine. Od 2020. godine pridružen je skupnom katalogu svih knjižnica Akademije (DIZBI.Hazu) na novoj platformi Indigo.

Financijska situacija danas bitno ograničava dostupnost nekih vrijednih internetskih baza podataka te se nastoji nadoknaditi međuknjižničnom suradnjom sa srodnim institucijama (za bazu i-Law), a značajnu ulogu ima pristup bazama s nacionalnom licencom preko Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu (NSK).

Iz knjižnice se također unose radova iz časopisa Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, u izdanju Jadranskog zavoda, u međunarodne i domaće baze i portale (EBSCO, HeinOnline, ERIH Plus, DOAJ, CEEOL, SIS, Hrčak, DIZBI, i druge).

Knjižnica predstavlja potporu Zavodu u izvođenju njegovih znanstvenoistraživačkih projekata, a tijekom godina uključivala se i u druge projekte, temeljene na knjižničnoj djelatnosti (SZI, CROSBI, DIZBI).