Kontakt

Jadranski zavod HAZU

Augusta Šenoe 4, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)1 4920 733
Telefon: +385(0)1 4812 703
Telefaks: +385(0)1 4812 703
E-adresa: jz@hazu.hr 

Knjižnica Jadranskog Zavoda HAZU

*Napomena: Knjižnica Jadranskog zavoda privremeno je izmještena radi obnove zgrade. Upućuju se korisnici na kontakt telefon i e-adresu Jadranskog zavoda.

Telefon: +385(0)1 4920 733
E-adresa: jz@hazu.hr