HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO (UPP)

godište 38, godina 1996 [tiskano 1997.g.] : broj 149-152 *

godina 1996. : popis autora


  UPP broj 149/152

  sadržaj

  IN MEMORIAM
  Vokić Žužul, Marina.
  In memoriam : Prof. dr. Branko Jakaša (1919.-1997.)
  UPP 38(1996), 149/152, str. 1-2
  PDF (148 KB)
  + Bibliografija
  UPP 38(1996), 149/152, str. 3-10
  PDF (503 KB)
   
  ČLANCI
  Degan, Vladimir-Djuro.
  Maritime areas of the Republic of Croatia in its 1994 Maritime Code
  Morski prostori Republike Hrvatske u njezinu Pomorskom zakoniku iz 1994. godine
  UPP 38(1996), 149/152, str. 11-30
  PDF (1.8 MB)
  Pejović, Časlav.
  Identitet prijevoznika kod ugovora o time charter-u
  Identitty of carrier under time charter
  UPP 38(1996), 149/152, str. 31-52
  PDF (2.3 MB)
  Bolanča, Dragan.
  Radnje ili propusti krcatelja kao izuzeti slučaj u pomorskom prijevozu stvari
  Act of omission of the shipper as excepted peril in the carriage og goods by sea
  UPP 38(1996), 149/152, str. 53-60
  PDF (790 KB)
  Marin, Jasenko.
  Zastara tražbina za naknadu štete zbog smrti ili tjelesne ozljede putnika na brodu
  Time-bar for actions for damage arising out of the death of or personal injury to a passenger on the ship
  UPP 38(1996), 149/152, str. 61-72
  PDF (1.2 MB)
  Kiperaš, Željko.
  ISM kodeks - primjena od strane države zastave
  ISM Code - Flag state implementation
  UPP 38(1996), 149/152, str. 73-82
  PDF (848 KB)
   
  DOKUMENTACIJA
  Ćorić, Dorotea. (prevela)
  International Safety Management Code = Međunarodni kodeks o sigurnom upravljanju : (prijevod dokumentacije)
  UPP 38(1996), 149/152, str. 84-97
  PDF (948 KB)
  Marin, Jasenko. (preveo)
  Protocol of 1996 to amend the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 = Protokol iz 1996. o izmjeni Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine iz 1976. : (prijevod dokumentacije)
  UPP 38(1996), 149/152, str. 98-113
  PDF (1.1 MB)
  Marin, Jasenko. (preveo)
  Guidelines on Allocation of Responsibility in Stowaway Cases = Smjernice za raspodjelu odgovornosti radi pronalaženja uspješnog rješenja pitanja slijepih putnika : (prijevod dokumentacije)
  UPP 38(1996), 149/152, str. 114-123
  PDF (812 KB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Lovrić, Viktorija.
  Ukidanje privremene mjere zaustavljanja broda : prikaz presude
  Setting aside an already allowed arrest of ship
  UPP 38(1996), 149/152, str. 125-128
  PDF (360 KB)
  Lovrić, Viktorija.
  Privremena mjera zaustavljanja broda i spor o suvlasništvu nad brodom : prikaz presude
  Arrest of ship and a dispute as to dissolution of the co-ownership of a ship
  UPP 38(1996), 149/152, str. 129-130
  PDF (156 KB)
  Lovrić, Viktorija.
  Subrogacijska tužba osiguratelja : prikaz presude
  Subrogated insurer's claim against the carrier
  UPP 38(1996), 149/152, str. 131-134
  PDF (393 KB)
  Lovrić, Viktorija.
  Nadležnost sudova za rješavanje sporova iz radnog odnosa : prikaz presude
  Jurisdiction of courts in deciding disputes arising from labour relations
  UPP 38(1996), 149/152, str. 135-137
  PDF (226 KB)
  Lovrić, Viktorija.
  Potraživanje pomorskog agenta i privremena mjera zaustavljanja broda : prikaz presude
  The maritime agent's claim and arrest of ship
  UPP 38(1996), 149/152, str. 138-140
  PDF (270 KB)
  Šprljan, Maksimilijan.
  Privremena mjera - odlučivanje o prigovoru protivnika osiguranja podnijetom prije polaganja jamstva : prikaz presude
  Provisional measure - Decision upon the objection raised by the respondent before giving a security
  UPP 38(1996), 149/152, str. 141-144
  PDF (362 KB)
  Lovrić, Viktorija.
  Privremena mjera zabrane otuđenja ili drugog raspolaganja brodom u gradnji : prikaz presude
  The provisional measure of the prohibition of the alienation or other kind of disposal of the ship under construction
  UPP 38(1996), 149/152, str. 145-152
  PDF (825 KB)
  Lovrić, Viktorija.
  Paramount klauzula - pretvaranje iznosa ograničenja brodarove odgovornosti u valutu plaćanja : prikaz presude
  Paramount clause - Convertion of the limitation sum of the carrier's liability into money of payment
  UPP 38(1996), 149/152, str. 153-155
  PDF (279 KB)
  Pejović, Časlav.
  Identitet prijevoznika kod time chartera : prikaz presude i komentar (Identitet prijevoznika kod time chartera u japanskom pravu)
  UPP 38(1996), 149/152, str. 157-163
  PDF (610 KB)
  Ćorić, Dorotea.
  Posebna naknada prema Konvenciji o spašavanju iz 1989. : prikaz presude
  UPP 38(1996), 149/152, str. 164-167
  PDF (338 KB)
  Marin, Jasenko.
  Prihvat samovoljnog odustanka od ugovora o prijevozu stvari : prikaz presude
  UPP 38(1996), 149/152, str. 168-170
  PDF (196 KB)
  Marin, Jasenko.
  Obveza prodavatelja broda da obavijesti klasifikacijsko društvo o promjenama koje mogu utjecati na klasu broda : prikaz presude
  UPP 38(1996), 149/152, str. 171-173
  PDF (270 KB)
  Marin, Jasenko.
  Privremena mjera zaustavljanja sister ship-a države neugovornice Konvencije o zaustavljanju iz 1952. godine : prikaz presude i bilješka
  UPP 38(1996), 149/152, str. 174-178
  PDF (431 KB)
  Marin, Jasenko.
  Plovidbena sposobnost broda i odgovornost brodovlasnika za štetu na teretu prouzročenu požarom : prikaz presude
  UPP 38(1996), 149/152, str. 179-182
  PDF (288 KB)
  Marin, Jasenko.
  Pojam ''tužba'' iz Haških pravila i zastara te tužbe : prikaz presude
  UPP 38(1996), 149/152, str. 183-185
  PDF (285 KB)
  Marin, Jasenko.
  Dopuštenje putovanja brodu zaustavljenome u ovršnom postupku : prikaz presude i bilješka
  UPP 38(1996), 149/152, str. 186-189
  PDF (317 KB)
  Marin, Jasenko.
  Uređaji i oprema na brodu kao dio broda : prikaz presude
  UPP 38(1996), 149/152, str. 190-191
  PDF (126 KB)
  Marin, Jasenko.
  Potprijevozni ugovor - odgovornost naručitelja prema podnaručitelju za štetu nastalu zbog neupotrebe dužne pažnje : prikaz presude
  UPP 38(1996), 149/152, str. 192-194
  PDF (244 KB)
  Marin, Jasenko.
  Klauzula o kvaru u brodarskom ugovoru na vrijeme : prikaz presude
  UPP 38(1996), 149/152, str. 195-196
  PDF (130 KB)
  Marin, Jasenko.
  Forum non conveniens : prikaz presude
  UPP 38(1996), 149/152, str. 197-199
  PDF (241 KB)
   
  OSVRTI, IZVJEŠĆA
  Kiperaš, Željko.
  Postizanje sigurnosti na moru - Praktična primjena ISM kodeksa : (London, 14.-15. 10.1996.) : osvrt
  UPP 38(1996), 149/152, str. 201-204
  PDF (364 KB)
  Marin, Jasenko.
  Redovita skupština Hrvatskog društva za pomorsko pravo (Rijeka, 8.5.1997.) : izvješće
  UPP 38(1996), 149/152, str. 205-206
  PDF (175 KB)
  Ćorić, Dorotea.
  Prvi radni sastanak pravnih i tehničkih stručnjaka za pripremu odgovarajućeg postupka za određivanje odgovornosti i naknade štete prouzročene onečišćenjem morskog okoliša Sredozemlja (Brijuni, 23.-25.9.1997.) : izvješće
  UPP 38(1996), 149/152, str. 207-208
  PDF (141 KB)
  Ćorić, Dorotea.
  76. zasjedanje Pravnog odbora Međunarodne pomorske organizacije (London, 13.-17.10.1997.) : izvješće
  UPP 38(1996), 149/152, str. 209-219
  PDF (720 KB)
   
  PRIKAZI KNJIGA
  Marin, Jasenko.
  Pravo pomorskog osiguranja (autor: D.Pavić) (Zagreb : Narodne novine, 1997.) : prikaz knjige
  UPP 38(1996), 149/152, str. 221-223
  PDF (191 KB)
  Ćorić, Dorotea.
  Odgovornost brodara za izuzete slučajeve (autor: D. Bolanča) (Split : Pravni fakultet, 1996.) : prikaz knjige
  UPP 38(1996), 149/152, str. 224-225
  PDF (147 KB)

   


   Popis autora u 1996. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Bolanča, Dragan 149/152
  • Ćorić, Dorotea 149/152
  • Degan, Vladimir-Đuro 149/152
  • Kiperaš, Željko 149/152
  • Lovrić, Viktorija 149/152
  • Marin, Jasenko 149/152
  • Pejović, Časlav 149/152
  • Šprljan, Maksimilijan 149/152
  • Vokić-Žužul, Marina 149/152

 
Copyright © 2008. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr