Europska unija i Belgija potpisale su Pekinšku konvenciju o međunarodnim učincima sudske prodaje brodova
10.4.2024.

Europska komisija u ime Europske unije potpisala je UN-ovu Konvenciju o međunarodnim učincima sudske prodaje brodova („Pekinška konvencija“) u sjedištu UN-a u New Yorku 14. ožujka 2024. Ova konvencija donesena po okriljem UNCITRAL-a, ima za cilj stvoriti jedinstveni pravni režim za priznavanje sudske prodaje broda u cijelom svijetu, povećavajući pravnu predvidljivost i sigurnost, uz poštivanje nacionalnih propisa koji reguliraju postupak i uvjete pod kojima takva prodaja omogućuje stjecanje vlasništva slobodno od svih tereta.

 

Potpisivanje EU-a u skladu je s člankom 18. stavkom 1. Pekinške konvencije i s Odlukom Vijeća (EU) 2024/414 od 21. prosinca 2023. o potpisivanju, u ime Europske unije, Konvencije Ujedinjenih naroda o međunarodnim učincima sudske prodaje brodova, koju je Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila u New Yorku 7. prosinca 2022. (SL L 29.1.2024.).

 

Ovom je prigodom konvenciju potpisala i Belgija koja trenutno predsjedava Vijećem EU-a.

 

Konvencija je otvorena za potpisivanje, ratifikaciju, pristupanje ili odobrenje. Stupit će na snagu 180 dana nakon datuma polaganja trećeg instrumenta ratifikacije, prihvaćanja, odobrenja ili pristupanja. Najnovije informacije o potpisnicima i državama članicama objavljuju se na UNCITRAL-ovoj web stranici: uncitral.un.org

 

Predsjednica CMI-ja, dr. Ann Fenech službeno je najavila da će malteško Ministarstvo vanjskih poslova u suradnji s CMI-jem i UNCITRAL-om organizirati proslavu na visokoj razini na Malti 19. lipnja 2024. kada će države moći potpisati Konvenciju. Naime, uz pristanak Tajništva UN-a ovom će se iznimnom prilikom Knjiga međunarodnih ugovora prenijeti iz sjedišta UN-a u New Yorku na Maltu te će sve države zainteresirane za potpisivanje Konvencije imati mogućnost to učiniti. Pismo predsjednice CMI-ja dostupno je ovdje