Direktiva o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnost (pročišćena verzija)
27.12.2020.

        Objavljen je pročišćeni tekst Direktive

 

 

Datum dokumenta: 1. siječnja 2021. 

Datum stupanja na snagu: 1. siječnja 2021.

 

Direktiva 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ 

 

Puni tekst na hrvatskom jeziku u bazi EUR-Lex : Dokument 02013L0030-20210101 

 

Tablica sadržaja: 

POGLAVLJE I. - Uvodne odredbe 

POGLAVLJE II. -  Sprečavanje velikih nesreća povezanih s odobalnim naftnim i plinskim djelatnostima 

POGLAVLJE III. -  Priprema i izvođenje odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti 

POGLAVLJE IV. -  Politika sprečavanja 

POGLAVLJE V. -  Transparentnost i razmjena informacija 

POGLAVLJE VI. -  Suradnja 

POGLAVLJE VII. -  Pripravnost za nesreće i odgovor na izvanredni događaj 

POGLAVLJE VIII. -  Prekogranični učinci 

POGLAVLJE IX. -  Završne odredbe 

PRILOZI  I-IX

 

.