Projekti
  • Sukcesija država kao posljedica raspada države prethodnice / Vladimir-Đuro Degan / 1991.—1995.

    Ključne riječi: sukcesija država; državljanstvo; ljudska prava; državna imovina, arhivi i dugovi; ugovori međunarodni; članstvo u međunarodnim organizacijama; ratni zločini; ratna šteta
    Sažetak:

    Razmatranje različitih posljedica sukcesije država koje proizlaze iz raspada Jugoslavije, Sovjetskog Saveza i Češko-Slovačke, naročito u pogledu: državljanstva, ljudskih i manjinskih prava, imovine, arhiva i dugova države prethodnice; međunarodnih ugovora; članstva u međunarodnim organizacijama. Pravna kvalifikacija raspada države prethodnice i tvrdnje o navodnoj nezakonitoj "secesiji" nekih bivših federalnih jedinica od Jugoslavije. Rat na području bivše Jugoslavije i počinjeni ratni zločini. Zahtjevi za naknadom ratne štete.

    Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.