Zbornik za pomorsko pravo
1955.
Sadržaj:
Uvodna riječ / V. Brajković.
Vanjski morski pojas / V. Ibler.
O upisnicima brodova / E. Pallua.
Državna pripadnost trgovačkog broda : Kritika jedne teorije međunarodnog prava / B. Jakaša.
Koliziona pitanja u vezi s ugovorima o iskorišćivanju brodova na moru (problematika de lege ferenda ) / A. Šuc.
Neki propisi o radu i redu u petrolejskim lukama / (pripremio) M. Dobrinčić.
Egipatski zakon od 6.III. 1951. o privilegijima i hipoteci na brodu / (pripremio) E. Pallua.
Švicarski zakon o pomorskoj plovidbi pod švicarskom zastavom / (pripremio) E. Pallua.
Pred revizijom Konvencije o izjednačenju nekih pravila o međunarodnom prijevozu zrakom (Varšavska konvencija) / (pripremio) I. Vlašić.
Međunarodni pomorski odbor : Poratne konferencije (Antwerpen 1947., Amsterdam 1949., Napulj 1951. / N. Katičić.
Rad CMI-a 1953. i 1954. godine (Sastanci međunarodnih komisija u Amsterdamu i Brightonu) / V. Brajković.
Rad Komisije za međunarodno pravo UN i državna pripadnost broda / E. Pallua.
Odluke domaćih i inozemnih sudova / (pripremio) E. Pallua.
Prikazi knjiga i časopisa : Tri značajna djela u izdanjima JAZU ; Jedno novije djelo o teritorijalnom moru ; H.J.Abraham, Die Schiffshypothek im Deutschen und Auslaendischen Recht, 1950 ; S.Nisio, Il giornale nautico, 1943 ; Neki saobraćajni problemi nekih sjevernih zemalja u ogledalu izdanja ''Kieler Studien''.
Javne diskusije Jadranskog instituta / N. Katičić.
UREDNIK: Ivo Krbek
NAKLADNIČKA CJELINA: Pomorsko pravo ; Knj. 3
IZDAVAČ: JAZU. Jadranski institut
Zagreb
MATERIJALNI OPIS: 294 str.
ISSN: - (Print)