Zbornik za pomorsko pravo
1957.
Sadržaj:
Uvod.
ČLANCI:
Kodifikacija pomorskog prava s obzirom na unutrašnju plovidbu / V. Brajković.
O ograničenju odgovornosti vlasnika morskih brodova (povodom Madridskog projekta od 23. IX. 1955.) / P. Rastovčan.
Najnovije tendencije država u proširivanju njihove vlasti na otvoreno more / J. Andrassy.
Privilegiji na brodu / E. Pallua.
Pravni položaj vanjskog morskog pojasa u sistemu obalnih voda / N. Katičić.
Pitanje imuniteta državnih trgovačkih brodova s naročitim osvrtom na jugoslavenske trgovačke brodove u društvenoj svojini / A. Šuc.
Osnovna crta i granica teritorijalnog mora / S. Novaković.
Klauzula F.P.A. (franko partikularna avarija) u pomorskom osiguranju / G. Badovinac.
MIŠLJENJA JADRANSKOG INSTITUTA: Izrada propisa FNRJ o iskorišćivanju brodova na moru. Konvencija za unifikaciju prava unutrašnje plovidbe.
PROPISI: Libanon: Zakon od 21.XII. 1954. o izmjenama i dopunama nekih članova pomorskog zakonika.
MEĐUNARODNI UGOVORI: Nacrt konvencije o međunarodnom pravu mora. Konačni prijedlog Komisije za međunarodno pravo UN. Međunarodna konferencija o zagađivanju mora uljem (London, 26.IV-12.V. 1954.) i rad na toj problematici kod nas / A. Šuc.
MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE: 47. Konferencija International Law Association u Dubrovniku / E. Pallua.
ODLUKE: Rješenja domaćih pomorsko-pravnih organa. Odluke domaćih i inozemnih sudova i arbitraža (FNRJ, Francuska, Italija, SSSR).
RECENZIJE: (...).
IZ JADRANSKOG INSTITUTA: Javne diskusije Jadranskog instituta 1954.-1956. / (pripremio) N. Katičić.

UREDNIK: Ivo Krbek
NAKLADNIČKA CJELINA: Pomorsko pravo : Knj. 4
IZDAVAČ: JAZU. Jadranski institut
Zagreb
MATERIJALNI OPIS: 395 str.
ISSN: - (Print)