Međunarodno kazneno pravo
2005.
U prvom dijelu knjige obrađeni su pojam, sadržaj i narav međunarodnoga kaznenog prava, izvori i temeljna načela. Drugi i treći dio odnose se na međunarodno kazneno pravo koje primjenjuju domaća tijela pravosuđa i upravni organi. Završni dio odnosi se na pravo i postupak međunarodnih kaznenih sudbenih tijela. (izvor: anotacija KGZ)
AUTOR: Degan, Vladimir-Đuro
NAKLADNIČKA CJELINA: Biblioteka Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Udžbenici
IZDAVAČ: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Rijeka
MATERIJALNI OPIS: xiv, 563 ; 24 cm
ISBN: 953-6597-52-7