Europsko prometno pravo
DRUGI NASLOV: Europsko prometno pravo
2011.
Knjiga je rezultat višegodišnjeg rada i znanstvenog istraživanja sedmero autora (Nikoleta Radinov, Tamara Ćapeta, Jasenko Marin, Božena Bulum, Ana Kumpan, Nikola Popović, Iva Savić) u području prometnog prava i politika Europske unije, ali i šire, obuhvaćajući pitanja tržišnog natjecanja, zaštite okoliša i prava putnika u pojedinim prometnim granama. " Uzimajući u obzir s jedne strane značenje prometne industrije za revitalizaciju domaćeg gospodarstva, a s druge strane imperative poznavanja prometnog prava EU za opstanak domaće prometne industrije u iznimno kompetitivnom okruženju, grupa autora ove knjige poduhvatila se nimalo lakog zadatka sveobuhvatnog prikaza pravne stečevine EU u području prometa. ... Cilj je ovog djela pojasniti čitatelju, koji se nađe u situaciji da u kratkom vremenu treba proniknuti u određeno pitanje ili područje europskog prometnog prava, kontekst u kojem se ono razvijalo, faze razvoja i probleme na koje se pritom nailazilo te razloge zbog kojih ono ima današnji sadržaj i značenje." (Iz Predgovora) _____ (izvor: http://www.pravo.unizg.hr/POP/znanstveni_rad/publikacije)
AUTOR: N.Radionov, T.Ćapeta, J.Marin, B.Bulum, A.Kumpan, N.Popović, I.Savić
IZDAVAČ: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb