Epikontinentalni pojas
1951.
AUTOR: Andrassy, Juraj
IZDAVAČ: JAZU. Jadranski institut
Zagreb