Anali Jadranskog instituta JAZU
God. izdavanja: 1956.-1968.
4 sv.
(iz Uvodnih napomena u Sv.1 :
'' 'Anali Jadranskog instituta' zamišljeni su kao periodička publikacija, u kojoj ce se objavljivati studije, građa i izvještaji, koji zbog svog opsega ili značaja ne dolaze u obzir za štampanje kao posebna djela i publikacije. 'Anali' su zajednička publikacija Jadranskog instituta u Zagrebu i Jadranskog instituta na Rijeci. (...) ... sada institutski rad obuhvaća obradu političke i kulturne historije jadranskog područja i ekonomske i pravne problematike pomorstva i ribarstva. Taj tematski okvir je osnova na kojoj je nastao i Sadržaj ovog prvog sveska 'Anala' pa se tako u njemu tretiraju i historijska pitanja iz oblasti jugoslavensko-talijanske problematike, neka pitanja o reguliranju pravnog režima na morskim prostorima, neka pitanja turizma i ribarstva i, konačno, daje prilog iz historije hrvatske pomorske terminologije. (...) Ranije spomenuti tematski okvir, odnosno osnova institutskog rada, morat će se u daljem radu neophodno proširiti. To nužno nalaze s jedne strane kompleksnost jadranske problematike, a s druge strane želja da se okupi što više suradnika i interesenata oko ove publikacije Jadranskog instituta. (...)'' )


Svezak I / [urednik Ivo Krbek]. - 1956. - 441 str.
Sadržaj:
Uvodne napomene. Tršćanska ''Favilla'' i Južni Slaveni / B. Stulli.
Narodno vijeće SHS i talijanska okupacija na Jadranu 1918. godine / B. Krizman.
Talijanska kolonizacija Julijske krajine (dokumenti) / I. Mihovilović.
Kodifikacija otvorenog mora i UN / B. Sambrailo.
Razvitak turizma na otoku Lošinju / B. Kojić.
Pomorski izrazi u Vitezovićevu rječniku / B. Jurišić.
Narodni zapisi o ribolovu na Jadranu / S. Grandov.
Jadranski institut i njegov dosadašnji razvoj / B. Stulli.

Svezak II / [urednik Ivo Krbek]. - 1958. - 421 str, [1] presav. list, [4] lista s tablama : ilustr.
Sadržaj:
O Ljudskem stetju v Trstu leta 1910. / L. Čermelj.
Misija Carla Gallija u Trstu / D. Šepić.
Predsjednik Wilson i jadransko pitanje do primirja s Austro-Ugarskom 1918. / B. Krizman.
Tarifna politika jugoslavenskih željeznica i naše morske luke / M. Dobrinčić.
Prijevoz ugljena za potrebe Dalmacije i uloga toga prijevoza u amortizaciji pruge Split-Livno / D. Bejaković.
Pomorska privreda splitskog kotara / L. Kos.
Lošinjska brodogradnja / B. Kojić.
Turizam i ugostiteljstvo na području srednje i sjeverne Dalmacije / J. Stahan.
Rukopisni nautički rječnik Jakova Antuna Mikoca iz 1852. / B. Jurišić.
Jedan tekst u dijalektu naše kolonije u južnoj Italiji / M. Deanović.
Hrvatska imena lošinjskih jedrenjaka / R. Barbalić.
Brodarstvo Rijeke prije i nakon austro-ugarske nagodbe / R. Barbalić.
Djelatnost Pomorskog muzeja u Splitu / O. Fijo.
O radu generalnog savjeta za ribarstvo Mediterana / M. Sambrailo.
Dva ribara / R. Tončić.

Svezak III / [urednik Ivo Krbek]. - 1961. - 489 str., [1] presav. list, [4] str. s tablama : ilustr.
Sadržaj:
O suradnji južnoslavenskih zastupnika Carevinskog vijeća (1894-1900) i o problemu nacionalnosti u Austriji / V. Bratulić.
Politika ''narodnog mira'' u Istri 1908-1913. / D. Šepić.
Uvjeti života na Jadranskim otocima / J. Stahan. Austrija i morske luke / B. Kojić.
Produktivnost i intenzitet eksploatacije Jadrana / Š. Županović.
Analiza ulova tuna u kanalima sjevernoistocnog Jadrana / S. Franelic.
Pomorska privreda sibenskog kotara / L. Kos.
''Barbanski status'' u odnosu na ranija pravna vrela Barbana i Kaklja / D. Klen.
Fragmenti za historiju ribarstvenog prava na istočnim obalama Jadrana / B. Sambrailo.
Jadransko pitanje pred ''Vijećem četvorice'' Pariške mirovne konferencije / B. Krizman.
Prilog proučavanju doseljavanja na otok Vis u XVII stoljeću / A. Jutronić.
Bašćanska mornarica prije prvoga svjetskog rata / V. Dorčić.
Nekoliko dokumenata o spekulativnim privrednim makinacijama s dinarima riječkog prefekta Temistokla Teste u 1941. godini / M. Korlević

Svezak IV / [urednik Vladislav Brajković]. - 1968. - 658 str., [2] str. s tablama : ilustr.
Sadržaj:
Propast brodarstva na jedra na istočnom Jadranu / B. Kojić.
Privremeno narodno predstavništvo Kraljevstva SHS i jadransko pitanje (1919-1920) / D. Šepić.
Razdioba austrougarskog ratnog brodovlja poslije prvoga svjetskog rata / B. Krizman.
Pomorsko dobro u teoriji i praksi / B. Sambrailo.
Rijeka kao slobodna luka u razdoblju od 1719.-1939. godine / L. Kos.
O uzrocima fluktuacija u lovinama srdele na istočnoj obali Jadrana / Š. Županović.
Ribarska privreda zadarskog područja / J. Basioli.
Nacionalno bogatstvo na području otoka Lastova / I. Vinski.
Neki detalji poslovanja lošinjskog ''Društva za uzajamno osiguranje trgovačke mornarice'' (MUTUA) / R. F. Barbalić.
Škver u Baški na Krku / V. Dorčić.
Telašćica / S. Grandov.

IZDAVAČ: JAZU. Jadranski institut
Zagreb
MATERIJALNI OPIS: 24 cm
ISSN: - (Print)