Publikacije
1979.
Autorizirano predavanje.
Izdanje u okviru serije: Poslijediplomski studij prava mora