Okrugli stol "Pravna zaštita mora", Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 23. studenog 2016.
27.9.2016.
 
Znanstveno vijeće Hrvatske akademije za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava nastavlja sa znanstvenom obradom aktualnih društvenih tema u nas. U nastavku obrade pravne zaštite okoliša  od izuzetne je važnosti obraditi zaštitu mora i morskog okoliša. S morem  kao općim dobrom i s morskim okolišem treba postupati s dužnim oprezom. Treba ga čuvati, zaštititi te mudro i racionalno koristiti. Prijete mu brojne opasnosti nastupanje kojih valja spriječiti jer  posljedice mogu biti teško popravljive. U zaštiti okoliša pa tako i mora važnu ulogu ima primjereno pravno uređenje, propisivanje mjera očuvanja, stalnog nadzora ali i sankcija za povrede propisa kojima se štiti more  kao važan dio čovjekova okoliša. Udovoljava li postojeći pravni okvir i način postupanja u vezi s njime tim zahtjevima? To je danas vitalno pitanje očuvanja mora koje svugdje u svijetu, stoga i na međunarodnom planu, pobuđuje posebnu pozornost. Hrvatska u tome ne smije biti izuzetak. To zahtijeva ozbiljnu znanstvenu raspravu radi ocjene stanja i predlaganja mjera za poboljšanje sadašnjeg stanja.  
 
U tom cilju Znanstveno vijeće HAZU za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava u suradnji s Jadranskim zavodom HAZU organizira: OKRUGLI STOL - Pravna zaštita mora, koji će se održati u srijedu  23. studenoga 2016. u velikoj dvorani Palače Akademije u Zagrebu, Zrinski trg 11 s početkom  u 10 sati.
 
Rasprava će se voditi na temelju uvodnih izlaganja:
 
1. Dr. sc. Marijan Ahel, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković  – Zavod za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za analitiku i biokemiju organskih spojeva (sa suradnicima): “Prirodne značajke, stanje kvalitete okoliša i problemi zaštite Jadrana”
 
2. Prof. dr. sc. Maja Seršić, redovni profesor, Katedra za međunarodno pravo, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu: “Razvoj  međunarodnopravne zaštite morskog okoliša i aktualni problemi”
 
3. Prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, redovni profesor, Katedra za pomorsko i općeprometno pravo, Pravni fakultet, Sveučilište u Rijeci: “Pravni sustavi odgovornosti za onečišćenje mora s pomorskih objekata”
 
4. Lukša Čičovački, dipl. ing., načelnik Sektora za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe: “Upravnopravni nadzor primjene i provedbe nacionalnih i međunarodnih propisa o zaštiti morskog okoliša” 
 
5. Doc. dr. sc. Adriana Vincenca Padovan, znanstveni suradnik, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Jadranski zavod: “Značaj pomorskog osiguranja u pravnoj zaštiti mora”

 

Sažeci izlaganja mogu se preuzeti ovdje.