Memorandum Hrvatskog društva za pomorsko pravo i Jadranskog zavoda HAZU o pravnom statusu pomorskog dobra u lukama od osobitoga međunarodnog gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku
12.4.2017.

U povodu javne rasprave koja se povela u dnevnim medijima o mogućoj privatizaciji pomorskog dobra u lukama od osobitoga međunarodnog gospodarskog značaja za RH nakon objavljivanja Nacionalnoga plana na mrežnim stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a u vezi s najavljenim postupkom donošenja novog zakonodavnog okvira koji bi uređivao pomorsko dobro i morske luke, Hrvatsko društvo za pomorsko pravo i Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti iznose javni memorandum zainteresiranoj znanstvenoj, stručnoj i općoj javnosti te tijelima državne vlasti izražavajući zajedničko stajalište o potrebi očuvanja pomorskog dobra kao dobra od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koje uživa njenu osobitu zaštitu. 

Cjelovit tekst Memoranduma dostupan je ovdje.