Međuvladina konferencija o morskoj bioraznolikosti područja izvan nacionalne jurisdikcije usvojila tzv. Sporazum o otvorenom moru
19.6.2023.

Dana 19. lipnja 2023. godine usvojen je Sporazum na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora o očuvanju i održivoj uporabi biološke raznolikosti mora u područjima izvan nacionalne jurisdikcije (dalje: Sporazum o otvorenom moru). Ovaj sporazum predstavlja važan iskorak nakon dugogodišnjih rasprava i pregovora o pitanju očuvanja i održivosti otvorenog mora. Otvoreno more obuhvaća čak polovicu našeg planeta i države su dužne zaštiti i očuvati njegov okoliš u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora. 
Sporazum o otvorenom moru prepoznaje važnost osiguranja odgovorne uporabe morskog okoliša, održavanja integriteta morskih ekosustava te očuvanja intrinzične vrijednosti biološke raznolikosti područja izvan nacionalne jurisdikcije. Naime, njime se uspostavlja sveobuhvatni sustav alata za upravljanje zaštićenim morskim područjima, propisuje se pravedna raspodjela koristi proizašlih iz morskih bogatstava, kao i obveza provedbe studije utjecaja na okoliš.
Sporazum o otvorenom moru doprinijet će ostvarenju ciljeva navedenih u Rezoluciji Opće skupštine ''Promijenimo naš svijet: Agenda održivog razvoja do 2030. godine'' iz 2015. godine. Naime, u skladu s ciljem 14 ''Podvodni život'' navedene Rezolucije, Sporazum o otvorenom moru također je usmjeren sprječavanju i smanjenju svih vrsta onečišćenja mora te zaustavljanju prekomjernog ulova ribe. Ti ciljevi namjeravaju se ostvariti učinkovitom provedbom odgovarajućih odredbi Konvencije UN-a o pravu mora te daljnjom međunarodnom suradnjom. 
Dodatno, Sporazum o otvorenom moru u skladu je i s nastojanjima Ujedinjenih naroda za širenjem znanstvenih spoznaja o moru uzimajući u obzir da su Ujedinjeni narodi proglasili razdoblje od 2021. do 2030. godine desetljećem znanosti o oceanima za održivi razvoj.
Sporazum o otvorenom moru stupit će na snagu 120 dana nakon datuma polaganja šezdesetog instrumenta o ratifikaciji, odobrenju, prihvatu ili pristupanju.