Employees of the Adriatic Institute
PROFESSOR EMERITUS
Vladimir-Đuro Degan
DIRECTOR
Biography Bibliography
Biography

Vladimir-Đuro Degan was born on 2 July 1935 in Bosanski Brod (Bosnia-Herzegovina). He is currently member of the Institute of International Law; Marco Polo Fellow of the Silk Road Institute of International Law, Xi'an Jiaotong University (China); and Professor Emeritus at the University in Rijeka.

Having completed his studies at the Faculty of Law in Sarajevo, he lectured Comparative Government and Public International Law at the Faculty of Political Sciences of the Sarajevo University between 1969 and 1981. He moved to Croatia in 1981.

Between 1979 and 1991, he organized three-week courses in International Law and International Relations at the Inter-University Centre in Dubrovnik, each year alternately in English and French.

In 1984, he was professeur associé to l'Université du Maine (Le Mans); and in 1990 and 1993 professeur invité to: l'Université de Nanterre (Paris XIII), and l'Université Panthéon-Assas (Paris II).

In 1988 and 1992, he lectured at the Helsinki Summer School of International Law. In 1999, he lectured at the Hague Academy of International law on the topic of Création et disparition de l'Etat (à la lumière du démembrement de trois fédérations multiethniques en Europe). In 2008, he presented postgraduate courses on various topics of international law at the Silk Road Institute of International Law, Xi'an Jiaotong University in China. He occasionally lectured at the Asser Instituut (The Hague); Leiden; and Tilburg Universities, as well as at various universities in the former Yugoslavia.

In 1983, he was elected associé, while since 1989, he has been full member of the Institute of International Law.

Between 1991 and 1995, he was Croatian delegate in the following Expert Groups: on Human and Minority Rights, and on State Succession at the International Conference on the Former Yugoslavia. Between 1996 and 2001, he was member of the Croatian delegation in the negotiations on Succession issues of the former Yugoslavia.

Decorations and awards:

 • Decorations by the French Republic, dans l'Ordre des Palmes Académiques – chevalier (1988); officier (1997); commandeur (2004);
 • National Science Award of the Republic of Croatia – Lifetime Achievement Award (2013).
Hide biography
 
Bibliography

Books

 1. L'interprétation des accords en droit international, (Martinus Nijhoff), La Haye, 1963.
 2. L'équité et le droit international, (Martinus Nijhoff), La Haye, 1970.
 3. Pravni i politički aspekti rata u Vijetnamu, Laosu i Kambodži, (Republička konferencija SSRN Bosne i Hercegovine, Kordinacioni odbor za pomoć narodu Vijetnama i drugim žrtvama agresije), Sarajevo, 1970.
 4. Međunarodno pravo i međunarodna sigurnost - Pravni domašaj helsinškog Završnog akta, (Svjetlost), Sarajevo 1982.
 5. Sources of International Law, (Martinus Nijhoff Publishers), The Hague, 1997.
 6. Međunarodno pravo, (Pravni fakultet u Rijeci), Rijeka, 2000.; drugo osuvremenjeno izdanje, Rijeka, 2006.; treće izdanje (Školska knjiga), Zagreb, 2011.
 7. Création et disparition de l'Etat (à la lumière du démembrement de trois fédérations multiethniques en Europe), Académie de droit international de La Haye, Recueil des Cours, tome 279 (1999), (Martinus Nijhoff Publishers), La Haye, 2000.
 8. Hrvatska država u međunarodnoj zajednici, razvitak njezine međunarodnopravne osobnosti tijekom povijesti, s odabranim dokumentima, (Nakladni zavod Globus), Zagreb, 2002.
 9. Međunarodno pravo mora u miru i u oružanim sukobima, (Pravni fakultet u Rijeci), Rijeka, 2002.
 10. V. Đ. Degan - B. Pavišić: Međunarodno kazneno pravo, (Pravni fakultet u Rijeci), Rijeka, 2005.
 11. Wuhan University Lectures on International Law, (Wuhan University Press, China), Wuhan, 2010.
 12. V. Đ. Degan - B. Pavišić - V. Beširević: Međunarodno i transnacionalno krivično pravo, Beograd, 2011.

Articles in Croatian

 1. "Uloga i domašaj međunarodnog prava u mirnom rješavanju sporova", Jugoslovenska revija za međunarodno pravo (JRMP) 1964, br. 3, (Beo­grad), str. 391-411.
 2. "Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava", Naša zakonitost 1965, br. 4, (Zagreb), str. 306-316.
 3. "Sud Evropskih zajednica", JRMP 1965, br. 2-3, str. 392-408.
 4. "Problem Jugozapadne Afrike pred Haškim sudom", JRMP 1966, br. 1-3, str. 108-131.
 5. "Međunarodno pravo - odnos ili norma", JRMP 1967, br. 1-3, str. 59-78.
 6. "Pravni aspekti Protokola sa Svetom stolicom", Dobri pastir 1968, god. XVII-XVIII, (Sarajevo), str. 15-21.
 7. "Agresija i međunarodno pravo", Pregled 1969, br. 2, (Sarajevo), str. 157-181.
 8. "Ujedinjene nacije i sprečavanje agresije", Pregled 1969, br. 4-5, str. 429-450.
 9. "Mirno rješavanje sporova u krilu regionalnih sporazuma", JRMP 1969, br. 2, str. 215-232.
 10. "Ujedinjene nacije i mirno rješavanje sporova", Ujedinjene nacije i savremeni svet, zbornik rasprava, Beograd 1970, str. 70-81.
 11. "Razvitak pojma suverenosti u sovjetskoj nauci međunarodnog prava", JRMP 1970, br. 1, str. 55-78.
 12. "Pašukanisova koncepcija međunarodnog prava", Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Radovi - XXXVIII, Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 13, Sarajevo 1970, str. 227-281.
 13. "Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija", Pregled 1970, br. 10, str. 385-408.
 14. "Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja", Pregled 1971, br. 7-8, str. 67-85.
 15. "Načelo zabrane rasne diskriminacije u međunarodnoj sudskoj praksi", JRMP 1971, br. 3, str. 400-412.
 16. "Domašaj i autoritet presedana u praksi Međunarodnog suda", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 1972 (ZPFZ), br. 3, str. 253-269.
 17. "Međunarodnopravno uređenje položaja muslimana sa osvrtom na uređenje položaja drugih vjerskih i narodnosnih skupina na području Jugoslavije", Institut za istoriju radničkog pokreta, Prilozi, br. 8, Sarajevo 1972, str. 55-104.
 18. "Razvoj sistema kolektivne sigurnosti", JRMP 1972, br. 2-3, str. 223-261.
 19. "Rezerve i interpretativne izjave na dvostrane međunarodne ugovore", JRMP 1973, br.1-3, str. 238-253.
 20. "Evropa između opće i regionalne sigurnosti", Politička misao 1975, (Zagreb), br. 1-2, str. 25-45.
 21. "Sigurnost i suradnja - nakon konferencije u Helsinkiju", Opredjeljenja 1976, (Sarajevo), br. 1, str. 61-80.
 22. "O ograničavanju prava na rat i određivanju napadača", Međunarodni problemi 1976, br. 1, (Beograd), str. 55-77.
 23. ''Evropska sigurnost i suradnja i mirno rješavanje sporova'' (šapirografirano), Fakultet političkih nauka u Zagrebu, 1977, 117 str.
 24. "Tito i nesvrstana vanjska politika Jugoslavije", Pregled 1977, br. 11-12, str. 1311-1332.
 25. "Načelo proleterskog internacionalizma u sovjetskoj nauci međunarodnog prava", Proleterski internacionalizam u teoriji i praksi, Zbornik radova, Sarajevo 1978, str. 189-208.
 26. "O takozvanim političkim sredstvima rješavanja međunarodnih sporova", JRMP 1978, br. 3, str. 258-273.
 27. "Odnos protokola prema Ženevskim konvencijama od 1949, prema Haškom pravilniku i običajnom pravu", Savetovanje o aktuelnim pitanjima međunarodnog humanitarnog prava, Beograd 1979, str. 172-182; diskusija: str. 228-229.
 28. "Represalije u međunarodnom pravu", Zbornik Pravnog fakulteta u Mostaru 1980-1981, str. 151-182.
 29. "Političke izjave i politički sporazumi država kao izvor međunarodno-pravnih obveza", ZPFZ 1983, br. 1-2, str. 69-86.
 30. "Intervencija i međunarodno pravo", Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 1983, str. 169-200.
 31. "Federalna klauzula u ugovorima i jugoslavenski ustavni sistem", JRMP 1983, br. 1-3, str. 181-185.
 32. "Intervencija u postupku pred Međunarodnim sudom", Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 1984, str. 17-36.
 33. "Kriteriji razgraničenja morskih prostranstava između država", Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja 1984, br. 100, (UPPPK), (Zagreb), str. 43-84.
 34. "Pravo Ujedinjenih naroda", JRMP 1985, br. 1-2, str. 114-133.
 35. "Režim plovidbe i prelijetanja Otrantskim vratima prema Konvenciji UN o pravu mora iz 1982", UPPPK 1985, br. 105-106, str. 11-40.
 36. "Rezolucije Generalne skupštine UN i progresivni razvoj općeg običajnog međunarodnog prava", Međunarodni problemi 1985, br. 3-4, str. 227-248; diskusija: str. 288-294, 305-307.
 37. "Intervencija trećih država u sporovima iz prava mora", ZPFZ 1985, br. 2-3, str. 251-266.
 38. "Četrdeset godina Ujedinjenih naroda - nade, ostvarenja i očekivanja", Opredjeljenja 1985, br. 10, str. 9-21.
 39. "Miroljubive upotrebe mora", ZPFZ 1985, br. 5-6, str. 561-569.
 40. "Identitet i kontinuitet jugoslavenske države s obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a", Pravni vjesnik 1986, br. 2, (Osijek), str. 128-145.
 41. "Zakonodavstvo industrijski razvijenih država o dubokomorskom rudarstvu i Konvencija UN o pravu mora iz 1982", UPPPK 1986, br. 109-112, str. 46-90.
 42. "Prirodno i pozitivno pravo", ZPFZ 1987, br. 1, str. 37-78.
 43. "Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti", Pregled 1987, br. 7-8, str. 783-798.
 44. "Konvencija UN o pravu mora iz 1982. i treće države", UPPPK 1988, br. 117-118, str. 49-77.
 45. "Režim dijelova unutrašnjih voda naknadno zahvaćenih ravnim polaznim crtama - i neka druga pitanja prava mora", JRMP 1988, br. 3, str. 393-411.
 46. "Treba li proglasiti gospodarski pojas u Jadranskom moru?", Uporedno pomorsko pravo =  Comparative Maritime Law 1989, br. 121, (UPP), str. 83-96.
 47. "Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica", Naše teme 1989, br. 1-2, (Zagreb), str. 3-22.
 48. "O sukobima u suvremenom svijetu i načinima njihova prevladavanja", Naše teme 1989, br. 5, str. 959-973.
 49. "Jugoslavensko pravosuđe i međunarodne konvencije o pravima čovjeka", Odvjetnik 1989, br. 7-12, (Zagreb), str. 20-37.
 50. "Pojam i sadržaj naročito teških kršenja prava čovjeka", ZPFZ 1989, Supplement broju 5-6, str. 755-771.
 51. "Međunarodnopravna zaštita prava čovjeka i načelo neintervencije u unutrašnje poslove država", Naše teme 1990, br. 1-2, str. 3-33.
 52. "O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba", Pregled 1990, br. 3-4, str. 188-205.
 53. "Postupci zaštite prava pojedinaca prema međunarodnim konvencijama", Odvjetnik 1990, br. 3-4, str. 6-18.
 54. "Temeljno pravo pripadnika etničkih grupa i svih drugih građana na nediskriminaciju", Pravo - teorija i praksa 1991, (Novi Sad), str. 60-68.
 55. "Konfederalizam", Politička misao 1991, br. 2, str. 3-46.
 56. "O granicama na prostorima mora, morskog dna i podzemlja", UPP 1991, br. 3-4, str. 175-214.
 57. "Običajno međunarodno ratno pravo", Zakonitost 1991, br. 11-12, str. 1264-1285.
 58. "Evropska integracija i pravni studiji u Hrvatskoj", Encyclopaedia moderna 1992, br. 1 (37). str. 99-105.
 59. "Samoodređenje naroda i teritorijalna cjelovitost država u uvjetima raspada Jugoslavije", Zakonitost 1992, br. 4, str. 443-470.
 60. "Primjenljiva pravna pravila o sukcesiji država", Zakonitost 1992, br. 6-7, str. 829-854.
 61. "Sukcesija država u pogledu nepokretne i pokretne državne imovine", Zakonitost 1992, br. 6-7, str. 903-917.
 62. "Kontinuitet i sukcesija država u pogledu državne i društvene imovine", Financijska praksa 1993, br. 5, (Zagreb), str. 427-449.
 63. "Razgraničenja morskih prostora u međunarodnoj sudskoj i arbitražnoj praksi", UPP 1994, br. 141-144, str. 33-76.
 64. "Neka pravna pitanja utvrđivanja granica sa Slovenijom", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 1995, str. 1-13.
 65. "Spor o granicama sa Slovenijom - Pravni domašaj historijskih argumenata", Pazinski memorijal, knjiga XXIII-XXIV, Pazin 1995, str. 327-345.
 66. "Ujedinjeni narodi i načelo ravnopravnosti i samoodređenja naroda", Hrvatska i Ujedinjeni narodi, Zagreb 1996, str. 151-169.
 67. "Klasifikacija prava čovjeka obzirom na posljedice njihova kršenja", Vladavina prava 1997 (Zagreb), br. 2-3, str. 19-38.
 68. "Pitanja stručnoga nazivlja u međunarodnom javnom pravu", Vladavina prava 1998, br. 1, str. 7-15.
 69. ''Novi prilog raspravi o stručnom nazivlju međunarodnoga javnoga prava'', Vladavina prava 1998, br. 5, str. 7-14.
 70. "Teritorijalna suverenost države", Politička misao 1998, br. 1, str. 54-74.
 71. "Pravna načela o razgraničenjima morskih prostora - temeljena na konvencijama i sudskoj praksi - Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 1998, br. 3-4, str. 705-713.
 72. "Odnos međunarodnoga i unutarnjega prava", Vladavina prava 1999, br. 2, str. 17-34.
 73. "Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike Jugoslavije: Pravna analiza", Politička misao 1999, br. 4, str. 79-99.
 74. "Pregled razvitka znanosti međunarodnoga javnoga prava u Hrvata", I dio, Vladavina prava 1999, br. 6, str. 103-127; II dio, Vladavina prava 2000, br. 1, str. 51-75.
 75. "Načelo suverene jednakosti država u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti", Politička misao 2002, br. 2, str. 123-131.
 76. "Republika Hrvatska i sukob u Bosni i Hercegovini u 1993. godini, pravna analiza", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2002, br. 2, str. 433-462.
 77. "Prirodno i pozitivno pravo u oblasti poštivanja ljudskih prava", O međunarodnom i narodnom, Eseji u čast Vojina Dimitrijevića - The International and the National, Essays in Honour of Vojin Dimitrijević, Ed. Milica Develić Đilas, Vladimir Đerić, Beograd 2003, str. 35-58.
 78. "Prigovori o nenadležnosti i nedopustivosti pred nekim međunarodnim sudbenim tijelima", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2003, Supplement br. 3. (Spomenica prof. dr. sc. Petru Simonettiju), str. 169-195.
 79. "Uti possidetis i crta sredine u kopnenim i morskim razgraničenjima - presuda Međunarodnoga suda u Haagu Kamerun/Nigerija iz 2002", Poredbeno pomorsko pravo =  Comparative Maritime Law 2003, br. 157, str. 1-33.
 80. "Međunarodno pravo kao osnova rješavanja preostalih sporova u regionu bivše SFRJ", Adrias 2005, br. 12, Zbornik Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu, str. 37-51.
 81. "Pravni domašaj načela uti possidetis glede kopnenih i morskih razgraničenja u regionu, s obzirom na granice prema Osimskom ugovoru iz 1975. godine", Osimska meja, Jugoslovansko-italijanska pogajanja in razmejitev leta 1975, Koper 2006, str. 75-92.
 82. "Konsolidacija pravnih načela o razgraničenjima morskih prostora i slovenska "Bijela knjiga" iz 2006. godine", Poredbeno pomorsko pravo =  Comparative Maritime Law 2007, br. 161, str. 13-39.
 83. "Zločin genocida pred međunarodnim sudištima", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 2008, br. 1-2, str. 77-95.
 84. "Dualitet međunarodne odgovornosti države i pojedinca za zločin genocida – pitanje tereta dokazivanja", Decennium Moztanicense, Zbornik radova, Deset godina rada Zavoda za kaznene znanosti Mošćenice Pravnog fakulteta u Rijeci, Urednik Berislav Pavišić, Rijeka 2008, str. 35-60.
 85. "Pravni aspekti i političke posljedice rimskih ugovora od 18. svibnja 1941. godine", Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 2008, br. 2, str. 265-278.
 86. "Pravni naslov i efektivnost kao osnove suverenosti nad državnim područjem", Poredbeno pomorsko pravo =  Comparative Maritime Law 2008, br. 162, str. 1-44.
 87. V. Đ. Degan - V. Barić Punda: "Jednostrani akti država u pravu mora –  napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske na Sjevernom Jadranu", Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 2008, br. 4, str. 841-861.
 88. ''Pravičnost i međunarodno pravo u razgraničenjima morskih prostora'', Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law 2010, br. 164, str. 139-157.
 89. "O kopnenim granicama Republike Hrvatske", Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Pravne i povijesne odrednice granica Srednje i Jugoistočne Europe, Osijek, 21.-22. listopada 2010, Osijek 2011, str. 37-46.
 90. "Odgovornost za zločin agresije u svim njezinim vidovima", Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 510, Društvene znanosti, knjiga 48, Zagreb 2011, str. 233-289.

Articles in English

 1. "Commission of Mediation, Conciliation and Arbitration of the O.A.U.", Revue égyptienne de droit international 1964, (Le Caire), pp. 53-80.
 2. "Attempts to Codify Principles of Treaty Interpretation and the South-West Africa Case", The Indian Journal of International Law 1968, (New Delhi), No. 1, pp. 9-32.
 3. "The OAU Charter and Settlement of Territorial Disputes", Jugoslovenska revija za međunarodno pravo 1970 (JRMP), (Belgrade), pp. 284-291.
 4. "Preliminary Objections in The Hague Court's Contentious Procedure: A Re-Examination", The Indian Journal of International Law 1970, No. 4, pp. 425-458.
 5. "International Conciliation: Its Past and Future", Völkerrecht und Rechtsphilosophie, Internationale Festschrift für Stephan Verosta zum 70. Geburtstag, Berlin 1980, pp. 261-286.
 6. "Peaceful Change", Revue belge de droit international 1981-1982, (Bruxelles), pp. 536-574.
 7. "Internal Waters", Netherlands Yearbook of International Law 1986, (The Hague), pp. 3-44.
 8. "Equitable Principles in Maritime Delimitations", Le droit international à l'heure de sa codification, Etudes en l'honneur de Roberto Ago, vol. II, Milano (Giuffrè) 1987, pp. 107-137.
 9. "Two Modes of Generating Customary Rules of General International Law", JRMP 1988, No. 1, pp. 5-30.
 10. "International Law and Settlement of Disputes", Non-Violence in International Crises, Proceedings of the First International Symposium on Non-Violent Solution of International Crises and Regional Conflicts, Frankfurt am Mein, February 1989, Vienna 1990, pp. 59-75.
 11. "Customary Process in International Law", The Finnish Yearbook of International Law 1990, (Helsinki), Vol. I, pp. 1-76.
 12. "Fundamental Rights of Ethnic Groups within a Multinational Society", La Comunità internazionale 1991, (Padova), No. 4, pp. 137-139.
 13. "Yugoslavia in Dissolution, Opinion No. 1 of the Arbitration Commission of 7 December, 1991", Croatian Political Science Review 1992, (Zagreb), No. 1, pp. 20-32.
 14. "General Principles of Law (A Source of General International Law)", The Finnish Yearbook of International Law 1992, Vol. III, pp. 1-103.
 15. "Opposable Situations in International Law", Hacia un nuevo orden internacional y Europeo, Estudios en homenaje al Profesor Manuel Diez de Velasco, Madrid 1993, pp. 231-243.
 16. "The War in Croatia: Temporal Application of Conventional Rules Prohibiting International Crimes", Croatian Political Science Review 1993, No. 2, pp. 5-18.
 17. "Historic Events Resulting in the Dissolution of Yugoslavia", Encyclopaedia Moderna 1993, (Zagreb), No. 2 (42), pp. 163-169.
 18. "Equity in Matters of State Succession", Essays in Honour of Wang Tieya, "Martinus Nijhoff", 1993, pp. 201-210.
 19. "Western Concept of Human Rights", Encyclopaedia Moderna 1993, No.4 (44), pp. 277-285.
 20. "State Succession, Especially in Respect of State Property and Debts", The Finnish Yearbook of International Law 1993, Vol. IV, pp. 130-193.
 21. "Mixed International Jurisdictions as the Last Instances in Enforcement of Human Rights in Successor States of Former Yugoslavia", Studi senesi 1994, Siena, pp. 323-348.
 22. "Unilateral Act as a Source of Particular International Law", The Finnish Yearbook of International Law 1994, Vol. V, pp. 149-266.
 23. "Maritime Frontiers of the Republic of Croatia", Uporedno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law 1995, No. 1-4 (145-148), pp. 7-38.
 24. "Fundamental Rights and Duties of Ethnic Groups within a State - A Naturalist Concept", Jugoslovenska revija za međunarodno pravo 1996, No. 1-2, (Belgrade), pp. 139-164.
 25. "Some Objective Features in Positive International Law", Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century, Essays in honour of Krzysztof Skubiszewski, The Hague 1996, pp. 123-146.
 26. "Maritime Areas of the Republic of Croatia in its 1994 Maritime Code", Uporedno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law 1995, No. 1-4 (149-152), pp. 11-30.
 27. "Disagreement over the Definition of State Property in the Process of State Succession to the former Yugoslavia". M. Mrak (Ed.): Succession of States, Kluwer Law International 1999, pp. 33-60.
 28. "On State Succession", Dimensão internacional do direito, Estúdios em Homenagem a G.E. do Nascimento e Silva, São Paulo 2000, pp. 119-140.
 29. "Responsibility of states and individuals for international crimes", International Law in the Post-Cold War World, Essays in memory of Li Haopei, Edited by Sienho Yee and Wang Tieya, London 2001, pp. 202-223.
 30. "The Common Heritage of Mankind in the Present Law of the Sea"; Liber Amicorum Judge Shigeru Oda, Volume 2, The Hague 2002, pp. 1363-1376.
 31. "Humanitarian intervention (NATO action against the Federal Republic of Yugoslavia in 1999)", L.C. Vohrah et al. (eds): Man's Inhumanity to Man, Essays on International Law in Honour of Antonio Cassese, Kluwer Law International 2003, pp. 233-259.
 32. "On International Crimes and on International Criminal Justice", Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz, Napoli 2004, II, pp. 703-728.
 33. "The extension of the jurisdiction of the coastal States in the Adriatic Sea" ("On the future Community fishing waters in the Adriatic Sea"), Natalino RONZITTI (Ed.): I rapporti di vicinato dell'Italia con Croazia, Serbia-Montenegro e Slovenia, (Luiss University Press - Giuffrè), Roma 2005, pp. 227-250.
 34. "On the Sources of International Criminal Law", Chinese Journal of International Law 2005, Vol. 4, No. 1, pp. 45-83.
 35. "The Scope and Patterns of Erga Omnes Obligations in International Law", Cursos Euro-Mediterraneos Bancaja de Derecho Internacional, Volumen X, Castellon 2006, pp. 271-371.
 36. "Consolidation of Legal Principles on Maritime Delimitation: Implications for the Dispute between Slovenia and Croatia in the North Adriatic", Chinese Journal of International Law 2007, Vol. 6, No. 3, pp. 601-634.
 37. "An Essay on the Doctrine of International Law in Croatia and the former Yugoslavia", Baltic Yearbook of International Law 2007, Volume 7, pp. 177-186.
 38. "Rules of natural and positive (international) law in multicultural world", L'Observateur des Nations Unies 2007, 2, volume 23, l'Associa­tion Française pour les Nations Unies, Section Aix-en-Provence, pp. 95-116.
 39. "Observer missions and peace-keeping operations in Croatia, Bosnia-Herzegovina, and Kosovo" (translated from Croatian by Hrvoja Heffer), Adrias (Split), Volume 14, 2007, pp. 9-28.
 40. "Responsibility of States and Individuals for Genocide and other International Crimes", International Law between Universalism and Fragmentation, Festschrift in Honour of Gerhard Hafner, Martinus Nijhoff Publishers 2008, pp. 511-534.
 41. "Two Faces of Multiculturalism in Present International Law", Sienho Yee & Jacques-Yvan Morin (eds.): Multiculturalism and International Law, Essays in Honour of Edward McWhinney, Martinus Nijhoff Publishers 2009, pp. 517-559.
 42. "Reflections on International Judges and their Decision-Making: A Review Essays on Daniel Terris et al. (eds), The International Judge", Chinese Journal of International Law 2009, Vol. 8, No. 1, pp. 251-266.
 43. "Legal position of Serbia and Montenegro following the break-up of the SFRY", Guerra y Paz: 1045-2009, Obra homenaje al Dr. Santiago Torres Bernárdez, Universidad Del País Vasco 2010, pp. 121-165.
 44. V. Đ. Degan - Vesna Barić Punda: "Universal Criminal Jurisdiction - An option or a legal obligation for States", International Law Review of Wuhan University, Vol. 13, Wuhan University Press 2010, pp. 66-92.
 45. "Territorial Integrity versus Self-determination - the case of Kosovo before the ICJ", Miha Pogačnik (Ed.): Challenges of Contemporary International Law and International Relations, Liber Amicorum in Honour of Ernest Petrič, Nova Gorica (Slovenia) 2011, pp. 131-156.

Articles in French

 1. "La coopération dans le domaine médical", Annuaire de l'A.A.A. 1964, (La Haye), pp. 61-70.
 2. "Procédés d'interprétation tirés de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes", Revue trimestrielle de droit européen 1966, (Paris), n°2, pp. 189-227.
 3. "L'Union postale universelle", Annuaire de l'A.A.A. 1970, pp. 112-121.
 4. "La portée juridique des principes des Nations Unies", Revue égyptienne de droit international 1974, (Le Caire), pp. 1-26.
 5. "La contribution des communautés locales yougoslaves aux relations de bon voisinage entre l'Italie et la Yougoslavie", I rapporti di vicinato tra Italia e Jugoslavia, (Giuffrè) Milano 1984, pp. 173-214.
 6. "L'affirmation des principes du droit naturel par la Révolution française - Le projet de Déclaration du Droit des Gens de l'Abbé Grégoire", Annuaire français de droit international 1989, pp. 99-116.
 7. "Continuation et succession d'Etats en matière de biens d'Etat et d'équipements collectifs", Geneviève Burdeau et Brigitte Stern (éd.): Dissolution, continuation et succession en Europe de l'Est - Succession d'Etats et relations économiques internationales, CEDIN - PARIS I, (Editions Montchrestien) 1994, pp. 273-302; Débats: pp. 61-62, 264, 267, 303-304, 305, 306, 307-308, 311-312, 313 et 314.
 8. "La proclamation de la zone économique exclusive et la protection du milieu marin de l'Adriatique", Horizon 2000, Colloque international Espace Adriatique ("Pax Adriatica"), Actes, Paris 1994, pp. 95-101.
 9. "Problèmes de répartition des biens militaires de l'ancienne fédération yougoslave dans le cadre de la succession d'Etats", Hélène Ruiz Fabri et Pascal Boniface (éd.): Succession d'Etats en Europe de l'Est et avenir de la sécurité en Europe, CEDIN - PARIS XIII, (Editions Montchrestien) 1995, pp. 65-76, Débats: pp. 81.
 10. "La crise yougoslave: les perspectives ouvertes par la jurisprudence de la Commission d'arbitrage", Emmanuel Decaux et Alain Pellet (éd.): Nationalité, minorités et succession d'Etats en Europe de l'Est, CEDIN - PARIS X NANTERRE, (Editions Montchrestien) 1995, pp. 301-316, Débats: pp. 67-69, 239-244 et 321-322.
 11. "La succession d'Etats en matière de traités et les Etats nouveaux (issus de l'ex-Yougoslavie)", Annuaire français de droit international 1996, pp. 206-227.
 12. "Traité et coutume dans le droit de la mer", O Direito Internacional no Terceiro Milęnio, Estudos em Homenagem ao Professor Vicente Marotta Rangel, São Paulo (Brésil) 1998, pp. 407-434.
 13. "La justice, l'équité et le droit international", Mélanges en l'honneur de Nicolas Valticos, Droit et justice, Paris 1999, pp. 89-100.
 14. "La raison, l'équité et le droit dans les délimitations maritimes", Espaces et ressources maritimes 1999-2000, n°13, Paris, pp. 101-116.
 15. "Le Code civil français de 1804 et les principes généraux de droit en tant que source du droit international", Recueil des travaux, Colloque scientifique bicentenaire du Code civil (1804-2004), Rijeka 2004, pp.19-24, (le même texte en langue croate, pp.13-18).
 16. "Stabilisation d’une base juridique dans les opérations des délimitations maritimes, L’évolution et l’état actuel du droit international de la mer", Mélanges de droit de la Mer offerts à Daniel Vignes, Bruylant – Bruxelles 2009, pp. 241-252.
Hide bibliography
 
PH. D.
Vesna Skorupan Wolff
SENIOR RESEARCH SCIENTIST
Biography Bibliography
Biography
Vesna Skorupan Wolff graduated in law in 1993 at the Faculty of Law, University of Zagreb (Croatia), where she also obtained her Ph.D. in 2005. She passed her Bar exam in 1995, and gained her LL.M. in 1999. Since 2003, she has been employed at the Adriatic Institute of the Croatian Academy of Science and Arts, where she currently works as senior research scientist. Between 1993 and 1998 she worked at a law firm, and between 1998 and 2003, at the Supreme Court of the Republic of Croatia. Dr. Skorupan Wolff was part of the Professional Committee for the revision of the Croatian Maritime Code in 2012 and 2013. She is member of the editorial board of the scientific periodical publication Comparative Maritime Law. She has participated as researcher on several scientific projects funded by the Croatian Ministry of Science. She is board member of the Croatian Maritime Law Association, and member of the Croatian Association of Insurance Law. She has published a number of articles and academic papers. She has participated with papers at several domestic and international conferences related to maritime law.
Hide biography
 
Bibliography

Academic Papers

 1. Skorupan Wolff Vesna; Mandić Nikola; Bulum Božena: The obligations and liability of the shipper under the Rotterdam Rules, Book of Proceedings 6th International Maritime Science Conference, Solin, April 28 th - 29th 2014, p. 26-33.
 2. Skorupan Wolff Vesna: Polje primjene Roterdamskih pravila – unimodalni i multimodalni aspekti, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 52 (2013), br. 167, str. 37-79.
 3. Bulum Božena; Oršulić Ivana; Skorupan Wolff Vesna: Award of Concession Contracts in Law of the European Union, Book of Proceedings 5th International Maritime Science Conference, Solin, April 22nd - 23rd 2013, p. 133-139.
 4. Petrinović Ranka; Skorupan Wolff Vesna; Mandić Nikola; Plančić Bisera: International Convention on the Removal of Wrecks, 2007 – a New Contribution to the Safety of Navigation and Marine Environment Protection, Transaction on Maritime Science, vol. 2 (2013), No. 1, p. 49-55.
 5. Petrinović Ranka; Skorupan Wolff Vesna; Mandić Nikola: LOF 2011 – New Revision of the Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement, Book of Proceedings 5th International Maritime Science Conference, Solin, April 22nd - 23rd 2013, p. 254-261.
 6. Skorupan Wolff Vesna; Padovan Adriana Vincenca: Kritika važećeg i prijedlog novog pravnog uređenja vađenja i uklanjanja podrtina i potonulih stvari, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 51 (2012), br. 166, str. 11-77.
 7. Skorupan Wolff Vesna; Bulum Božena; Oršulić Ivana: Scope of coverage under the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (Rotterdam Rules), Book of Proceedings 5th International Maritime Science Conference, Solin, April 22nd - 23rd 2013, p. 190-197.  
 8. Skorupan Wolff Vesna: Pravna pitanja u svezi s oblikom ugovora o zakupu i ugovora o podzakupu broda u domaćem pravu, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 51 (2012), br. 166, str. 173-202.
 9. Bulum Božena; Oršulić Ivana; Skorupan Wolff Vesna: The new block exemption regulation for liner shipping consortia, Book of Proceedings 4th International Maritime Science Conference, Split, June 16th - 17th, 2012, p. 342-347.
 10. Skorupan Wolff Vesna; Petrinović Ranka; Mandić Nikola: The United Nation Convention for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by sea – The Rotterdam Rules – the analysis of structural Convention and contents of its crucial regulations, Book of Proceedings 4th International Maritime Science Conference, Split, June 16th - 17th, 2012, p. 313-326.
 11. Padovan Adriana Vincenca; Skorupan Wolff Vesna: Pomorskopravni institut uklanjanja podrtina – koncepcijska razmatranja i kritika pravnog uređenja u hrvatskom pomorskom pravu, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 50 (2011), br. 165, str. 117-163.
 12. Skorupan Wolff Vesna: Poredbena analiza Haških i Roterdamskih pravila, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 49 (2010), br. 164, str. 169-210.
 13. Skorupan Wolff Vesna: Vađenje potonulih stvari u hrvatskom pravu de lege lata i de lege desiderata, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 60 (2010), br. 3-4, str. 693-746.
 14. Petrinović Ranka; Skorupan Wolff Vesna; Mandić Nikola: Doprinos novih odredbi Pomorskog zakonika o uklanjanju podrtina u zaštiti Jadranskog mora od onečišćenja, Zbornik radova III. Savjetovanja o morskoj tehnologiji, Rijeka, 2009., str. 101-109.
 15. Petrinović Ranka; Skorupan Wolff Vesna; Plančić Bisera: Uklanjanje podrtina prema novim odredbama hrvatskog pomorskog prava, Zbornik radova 2. međunarodne konferencije o pomorskoj znanosti IMSC, Split, 2009., str. 573-591.
 16. Skorupan Wolff Vesna; Petrinović Ranka: Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 47 (2008), br. 162, str. 109-134.
 17. Skorupan Wolff Vesna: Pravno uređenje zakupa broda u hrvatskom pravu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 58 (2008), br. 1-2, str. 537-581.
 18. Skorupan Wolff Vesna: Osobe ovlaštene ograničiti odgovornost za tražbine nastale iz ugovora o prijevozu stvari morem, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 28 (2007), br. 2, str. 973-1016.
 19. Skorupan Wolff Vesna: Odgovornost prijevoznika prema Nacrtu konvencije o prijevozu stvari (u cijelosti ili djelomično) (morem), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 46 (2007), br. 161, str. 145-189.
 20. Skorupan Vesna: Nacrt konvencije o prijevozu stvari (u cijelosti ili djelomično) (morem), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 57 (2007), br. 1, str. 7-60.
 21. Skorupan Vesna: Pravna osobnost, odgovornost i uloga izvršitelja prema Nacrtu instrumenta o prijevozu stvari (u cijelosti ili djelomično) (morem), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 45 (2006), br. 160, str. 31-64.
 22. Skorupan Vesna: Novine u pravnom reguliranju odgovornih osoba prema hrvatskom Pomorskom zakoniku iz 2004., Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 56 (2006), br. 5, str. 1325-1368.
 23. Skorupan Vesna: Obveze prijevoznika – recentna rješenja nacrta Konvencije o prijevoznom pravu (Draft Instrument on Transport Law), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 101-152.
 24. Skorupan Vesna: Osobe na strani broda u ugovoru o prijevozu stvari morem, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 42 (2003), br. 157, str. 109-148. 
 25. Skorupan Vesna: Općenito o organiziranom kriminalu, s posebnim osvrtom na kaznenopravni i penološki aspekt, Društvena istraživanja, vol. 9 (2000), br. 4-5, str. 687-727.
 26. Skorupan Vesna: Penalni sustav pred izazovom organiziranog kriminala, Kriminologija i socijalna integracija, vol. 8 (2000), br. 1-2, str. 71-86.
 27. Skorupan Vesna: Pravni aspekt neslužbenog gospodarstva, Opće značajke kažnjivih   ponašanja kao pojavnih oblika sive ekonomije; Financijska praksa, vol. 21 (1997), br. 1-2, str. 329-346.
 28. Skorupan Vesna: Vještačenje i sudska ocjena nalaza vještaka, Privreda i pravo, vol. 32 (1993), br. 9-10, str. 673- 687.

Professional Papers

 1. Skorupan Wolff Vesna: Prava i obveze zapovjednika broda u povijesti, More, god. 15 (2009), br. 167, str. 90-93.
 2. Vlatka Živojnović; Ranka Petrinović; Skorupan Wolff Vesna: Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, Nairobi, 2007 = Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina, Nairobi 2007, (professional translation of an international instrument), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 47 (2008), br. 162, str. 152-185.
 3. Martinis Miljenko; Jakšić Petar; Skorupan Vesna: Program informatizacije sudstva, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Zagreb, 1998.
 4. Skorupan Vesna: Pojavni oblici kažnjivih ponašanja iz područja sive ekonomije, Odvjetnik, vol. 70 (1997), br. 1-2, str. 63-81.
 5. Skorupan Vesna: Tamne brojke u sivoj zoni, Banka, vol. 8 (1997), br. 5, str. 38-39.
 6. Skorupan Vesna: Općenito o vještačenju s posebnim osvrtom na sudsku ocjenu iskaza vještaka, Odvjetnik, vol. 68 (1995), br. 3-4, str. 67-80.

Case Law Abstracts, Reviews, Notes

Skorupan Wolff Vesna: Odgovornost za štetu nanesenu uporabom autodizalice – osigurateljni aspekti, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 52 (2013), br. 167, str. 203-206.

Skorupan Wolff Vesna: Rizik slučajnih šteta snosi sam oštećenik, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 52 (2013), br. 167, str. 207-214.

Skorupan Wolff Vesna: Oblik ugovora o podzakupu broda i pisana suglasnost zakupodavatelja za davanje broda u podzakup, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo =Comparative Maritime Law, god. 52 (2013), br. 167, str. 215-219.

Skorupan Wolff Vesna: Agencijski posao – prikriveni, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 52 (2013), br. 167, str. 220-223.

Skorupan Wolff Vesna: Stvarna nadležnost za suđenje u postupku za naknadu štete zbog tjelesne ozljede koju je pretrpio radnik brodara, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 52 (2013), br. 167, str. 224-225.

Skorupan Wolff Vesna: Pojam uzroka štete, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 50 (2011), br. 165, str. 385-390.

Skorupan Wolff Vesna: Odmjeravanje visine naknade štete pomorcu, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 50 (2011), br. 165, str. 391-394.

Skorupan Wolff Vesna: Naknada iz kolektivnog ugovora zbog gubitka pomorskog zvanja, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 50 (2011), br. 165, str. 395-399.

Skorupan Wolff Vesna: Stvarna nadležnost u postupku određivanja privremene mjere vraćanja na rad, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 50 (2011), br. 165, str. 400-401.

Skorupan Wolff Vesna: Pravo na žalbu protiv rješenja o dosudi stvari prodane neposrednom pogodbom, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 50 (2011), br. 165, str. 402-403.

Skorupan Wolff Vesna: Pomorsko pravo za jahte i brodice, (book review – authors Milošević Pujo Branka; Petrinović Ranka, Pomorski fakultet, Split, 2008.), Hrvatska pravna revija, god. 9 (2009), br. 3, str. 111-113.

Skorupan Wolff Vesna: Mjesto nastanka štete kao kriterij posebne međunarodne nadležnosti, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 48 (2009), br. 163, str. 203-208.

Skorupan Wolff Vesna: Zastarni rok za tražbine iz ugovora o tegljenju, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 48 (2009), br. 163, str. 209-211.

Skorupan Wolff Vesna: Stvarna nadležnost u postupku ovrhe na brodici upisanoj u upisnik brodova, (case law abstract),), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 48 (2009), br. 163, str. 212-214.

Skorupan Wolff Vesna: Nastupanje pomorskog agenta u ime obiju ugovornih strana, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 48 (2009), br. 163, str. 215-218.

Skorupan Wolff Vesna: Obveznik plaćanja pristojbe za upotrebu obale i korištenje luke, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 48 (2009), br. 163, str. 219-221.

Skorupan Wolff Vesna: Osigurana svota i ugovorena vrijednost osiguranog predmeta, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 47 (2008), br. 162, str. 187-189.

Skorupan Wolff Vesna: Osiguranje od odgovornosti za štetu koju brodica registrirana za šport i razonodu nanese trećim osobama, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 47 (2008), br. 162, str. 190-193.

Skorupan Wolff Vesna: Nemarnost posade kao osigurani rizik, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 47 (2008), br. 162, str. 194-196.

Skorupan Wolff Vesna: Izvlaštenje na pomorskom dobru, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 47 (2008), br. 162, str. 197-198.

Skorupan Wolff Vesna: Stvarna nadležnost u postupku određivanja privremene mjere zaustavljanja brodice, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 47 (2008), br. 162, str. 199-200.

Skorupan Wolff Vesna: Zaštitna mjera oduzimanja plovnog objekta kojim je učinjen prekršaj, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 46 (2007), br. 161, str. 297-308.

Skorupan Wolff Vesna: Stvarna nadležnost za suđenje u sporu za naknadu štete zbog oštećenja teretnog vozila koje se prevozilo trajektom, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 46 (2007), br. 161, str. 309-310.

Skorupan Wolff Vesna: Ugovor o remontu broda (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 46 (2007), br. 161, str. 311-313.

Skorupan Wolff Vesna: Građevine izgrađene na pomorskom dobru, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 46 (2007), br. 161, str. 314-316.

Skorupan Wolff Vesna: Utvrđivanje stvarne nadležnosti suda s obzirom na svojstvo subjekta, a ne vrstu spora (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 46 (2007), br. 161, str. 317-319.

Skorupan Wolff Vesna: Privremena mjera zaustavljanja broda (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 46 (2007), br. 161, str. 320-321.

Skorupan Wolff Vesna: Predaja tereta na čuvanje javnom skladištu (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 46 (2007), br. 161, str. 323-324.

Skorupan Wolff Vesna: Određivanje granica pomorskog dobra (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 46 (2007), br. 161, str. 325-327.

Skorupan Vesna: Kupoprodaja broda – dovođenje kupca u zabludu, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 45 (2006), br. 160, str. 147-149.

Skorupan Vesna: Izostanak pisanog prigovora u slučaju oštećenja prtljage, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 45 (2006), br. 160, str. 150-152.

Skorupan Vesna: Ugovor o uskladištenju, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 45 (2006), br. 160, str. 153-155.

Skorupan Vesna: Prestanak radnog odnosa pomorca zbog prodaje broda, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 45 (2006), br. 160, str. 156-158.

Skorupan Vesna: Pretpostavke za odgovornost osiguratelja, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 45 (2006), br. 160, str. 159-161.

Skorupan Vesna: Naknada za korištenje objekata sigurnosti plovidbe, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 45 (2006), br. 160, str. 162-164.

Skorupan Vesna: Neodržavanje u ispravnom stanju brodske opreme, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 45 (2006), br. 160, str. 165-168.

Skorupan Vesna: Kupoprodaja broda – neispunjenje ugovorne obveze, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 44 (2005), br. 159, str. 175-178.

Skorupan Vesna: Oblik i bitni sastojci ugovora o zakupu broda, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 44 (2005), br. 159, str. 179-181.

Skorupan Vesna: Nadležnost za odlučivanje u sporu za naknadu štete zbog ozljede na radu lučkog radnika, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 44 (2005), br. 159, str. 182-184.

Skorupan Vesna: Pogoršanje rizika zbog postupka ili po pristanku osiguranika, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 44 (2005), br. 159, str. 185-188.

Skorupan Vesna: Vozarina – način obračunavanja, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 44 (2005), br. 159, str. 189-191.

Skorupan Vesna: Iskrcavanje člana posade zbog narušavanja sigurnosti plovidbe, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 44 (2005), br. 159, str. 192-196.

Skorupan Vesna: Obilježja opasne stvari, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 44 (2005), br. 159, str. 197-207.

Skorupan Vesna: Nesposobnost broda za plovidbu, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 44 (2005), br. 159, str. 208-217.

Skorupan Vesna: Stvarna nadležnost za postupanje u sporu za naknadu štete zbog smrti osobe na moru kao posljedice pomorske nezgode, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 44 (2005), br. 159, str. 218-220.

Skorupan Vesna: Ugovori o prijevozu putnika i prtljage morem, (book review – author Jasenko Marin, publisher Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2005.), Hrvatska pravna revija, br. V, (2005), str. 111-113.

Skorupan Vesna: Odbačaj ovršnog prijedloga nakon osnivanja Fonda ograničene odgovornosti, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 263-265.

Skorupan Vesna: Nadležnost za odlučivanje o nadoknadi uloženih sredstava za uređenje objekta na pomorskom dobru, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 266-268.

Skorupan Vesna: Odgovornost za štetu nastalu uslijed ratnih operacija na brodu usidrenom u luci, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 269-271.

Skorupan Vesna: Zahtjev za isplatu iznosa osiguranja za slučaj smrti pomorca (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 272-274.

Skorupan Vesna: Stvarna nadležnost za postupanje u sporu za naknadu štete nastale na brodu koji se nalazio na navozu, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 275-276.

Skorupan Vesna: Odgovornost za štetu zbog bolesti pomorca (azbestoza), (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 277-279.

Skorupan Vesna: Stvarna nadležnost za odlučivanje u radnom sporu između člana posade i brodara, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 280-281.

Skorupan Vesna: Mjerodavno pravo za odgovornost za štetu zbog tjelesne ozljede pomorca, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 282-286.

Skorupan Vesna: Jesu li naručitelji prijevoza u brodarskom ugovoru ovlašteni ograničiti odgovornost u odnosu na tražbine brodovlasnika prema njima, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 287-299.

Skorupan Vesna: Odgovornost prijevoznika za štetu zbog uništene opreme za rukovanje teretom na doku – oblik naknade štete, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 300-303.

Skorupan Vesna: Privremene mjere zaustavljanja broda, (book review – autor Jasenko Marin, izdavač Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2003.), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 310-314.

Skorupan Vesna: Nadležnost za provođenje ovrhe i osiguranja radi namirenja novčane tražbine na brodu (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 42 (2003), br. 157, str. 265-267.

Skorupan Vesna: Pasivna legitimacija u sporovima iz radnih odnosa pomoraca, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 42 (2003), br. 157, str. 268-271.

Skorupan Vesna: Odgovornost za sigurnost plovidbe zakupoprimatelja kao brodara, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 42 (2003), br. 157, str. 227-274.

Skorupan Vesna: Osigurateljev subrogacijski zahtjevu prema prijevozniku – tumačenje čl. III. 6a Haško-Visbyskih pravila, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 42 (2003), br. 157, str. 275-280.

Skorupan Vesna: Obilježja teretnice na ime, (case law abstract), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 42 (2003), br. 157, str. 281-285.

Skorupan Vesna: Republika Hrvatska i isključivi gospodarski pojas, (book review – author Marina Vokić-Žužul, izdavač Novi informator, Zagreb, 2003), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 42 (2003), br. 157, str. 309-313.

Reports

 1. Skorupan Wolff Vesna: Redovita skupština Hrvatskog društva za pomorsko pravo, Zadar, 16. travnja 2009., Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 48 (2009), br. 163, str. 229-233.
 2. Skorupan Vesna: Izvješće sa znanstveno – stručnog savjetovanja "Pomorski zakonik Republike Hrvatske i druge novine iz područja pomorskog i prometnog prava", Brijuni 31. svibnja – 1. lipnja 2005.,  Pravo u gospodarstvu vol. 44 (2005), br. 5, str. 165-174.
 3. Skorupan, Vesna: Redovita skupština Hrvatskog društva za pomorsko pravo, Dubrovnik, 2. listopada 2003. godine, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 42 (2003), br. 157, str. 287-290.
Hide bibliography
 
PH. D.
Božena Bulum
SENIOR RESARCH SCIENTIST
Biography Bibliography
Biography

Božena Bulum was born in Split in 1978. In 2000, she graduated from the Faculty of Law, University of Split. In 2003, she passed the Bar Exam.

She gained her LL.M. in 2005 (thesis: "Time charter in modern maritime practice"), and her Ph.D. in 2008 (thesis: "Regulation of maritime transport services and access to port services market in the competition law of the European Union") from the Faculty of Law in Split. Between June 2001 and January 2004, she worked at the Commercial Court in Split.

In January 2005, she started working at the Ministry of Justice of the Republic of Croatia. There she stayed until February 2006, when she started working at the Adriatic Institute of the Croatian Academy of Sciences and Arts.

Today, she holds the position of senior research scientist at the Institute. In 1998, 1999 and 2000, she won the University of Split scholarship; and in 2000, she won the scholarship of the Foundation 'Zlatko Crnić'. In 1997, 1998, 1999 and 2000, she won the rewards of the Dean of the Faculty of Law in Split. She is a regular speaker at international and Croatian conferences related to maritime law.

She has participated as researcher on several scientific projects financed by the Ministry of Science and Croatian Science Foundation. Božena Bulum is a member of the Croatian Maritime Law Association (since 2004); Portius (International Legal Centre for Port Law, since 2008); the Expert Committee for the Croatian Maritime Code Amendments (2011, 2013, 2015 and 2019) and of the Expert Committee for the Maritime Domain and Seaports Act Amendments (2019). She has published one academic monograph, three book chapters and over 30 academic papers.

Hide biography
 
Bibliography

Books:

1. Bulum, Božena: Usluge pomorskog prijevoza i lučke djelatnosti u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice (znanstvena knjiga), Inmag, Zagreb, 2010.,

2. Bulum, Božena: Pravno uređenje pružanja usluga u nautičkom turizmu u hrvatskim lukama de lege lata i prijedlozi de lege ferenda // Novi pravni režim za marine / Barbić, Jakša ; Padovan, Adriana Vincenca ; Skorupan Wolff, Vesna (ur.), Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2019. str. 91-107.,

3. Bulum, Božena, Mijatović, Nikola, Pijaca, Marija: Regulation of Investment Aid for European Union Airports - Could it Be Applied to Seaports? (poglavlje/rad u knjizi) // Current Issues in Maritime and Transport Law / ur. M. Musi i S. Zunarelli, Bologna, Italy: Bonomo Editore, 2016., str. 299-335.,

4. Radionov, Nikoleta; Ćapeta, Tamara; Marin, Jasenko; Bulum, Božena; Kumpan, Ana; Popović, Nikola; Savić, Iva: Europsko prometno pravo (poglavlje u udžbeniku), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011., str. 231-257.,

Academic papers:

1.Tuhtan Grgić, Iva, Bulum, Božena: Problem valorizacije zakonitih ulaganja u lukama nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo, god. 57 (2018) 172, 172; 299-337.

2. Pijaca, Marija, Bulum, Božena: Insurance of risks under the bareboat charter contract (izvorni znanstveni rad), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 67, 1 (2017.) , str. 85-105.

3. Bulum, Božena, Pijaca, Marija, Vokić Žužul, Marina : Directive 2014/23/EU on the Award of Concession Contracts and its Application in the Shipping Sector (pregledni rad), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu,Vol.66, 2-3 (2016.), str. 309-333.

4. Bulum, Božena: Nova tumačenja Uredbe 3577/92 o pomorskoj kabotaži (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo, god. 54 (2015) 169, pp.247-273.

5. Bulum, Božena, Batur, Tomislav, Oršulić, Ivana: Financiranje morskih luka u svjetlu donošenja nove Direktive Europske unije o dodjeljivanju ugovora o koncesiji (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo, god. 51 (2012) 166, pp.137-171.

6. Bulum, Božena: Prava putnika u pomorskom prijevozu prema Uredbi Europske unije broj 1177/2010 (izvorni znanstveni rad), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 62, 4 (2012), str.1077-1111.

7. Bulum, Božena: Pravo Europske unije o sigurnosti pomorske plovidbe i zaštiti morskog okoliša od onečišćenja (pregledni rad), Suvremeni promet, 1-2 (2012), str. 146-151.

8. Oršulić, Ivana, Bulum, Božena: Bankarske garancije na poziv-posljednje izmjene Zakona o obveznim odnosima i nova Ujednačena pravila Međunarodne trgovačke komore URDG 758, (pregledni rad), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 48, 3 (2011), str. 533-547.

9. Oršulić, Ivana, Bulum, Božena: Neki problemi vezani uz uređenje elektroničkih prijevoznih isprava i poticanje elektroničketrgovine u Roterdamskim pravilima (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo, god. 50 (2011) 165, str. 165-193.

10. Bulum, Božena, Oršulić, Ivana: Pravno uređenje državnih potpora u sektoru brodogradnje na međunarodnoj razini, u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo, god. 49 (2010) 164, 223-267.

11.Oršulić, Ivana; Bulum, Božena: Uloga teretnice u odnosima iz osiguranja robe u transportu (pregledni rad), Suvremeni promet, 1-2 (2010), str. 136-141.

12. Bulum, Božena: Primjena pravila o državnim potporama EZ-a u segmentu morskih luka (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo, god. 48 (2009) 163, str. 129-165.

13. Bulum, Božena: Zajednička europska lučka politika - prošlost i recentne mjere u njezinom uspostavljanju (pregledni rad), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god.46, 2 (2009), str. 337-358.

14. Bulum, Božena: Horizontalni sporazumi o suradnji prijevoznih poduzetnika u slobodnoj i linijskoj plovidbi u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo, god. 47 (2008) 162, str. 59-107.

15. Bulum, Božena: Pravo tržišnog natjecanja Europske zajednice i morske luke (izvorni znanstveni rad), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 58 (2008) br.1-2, str. 617-661.

16. Bulum, Božena: Pravo tržišnog natjecanja Europske zajednice i linijske konferencije (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo, god. 46 (2007) 161, str. 243-295.

17. Bulum, Božena: Klauzule u ugovorima o time charteru (pregledni rad), Poredbeno pomorsko pravo, god. 45 (2006) 160, str. 65-96.,

Papers published in the international academic conferences books of proceedings:

1. Pijaca, Marija, Bulum, Božena: Liability of the bareboat charter parties for non-contractual obligations during the bareboat charter contract-period in the context of Croatian Maritime Law - Suvremeni izazovi pomorske plovidbe – 2nd International Scientific Conference on Maritime Law - Modern Challenges of Marine Navigation, Split, 2018, str. 333- 379.

2. Bulum, Božena: Zabranjeni sporazumi konkurenata i njihove specifičnosti u slučaju marina u Republici Hrvatskoj (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 2nd International Transport and Insurance Law Conference Intranslaw / ur. D. Ćorić, N. Radionov i A. Čar, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017., str. 379-406.

3. Pijaca, Marija, Bulum, Božena: Rights, obligations and liabilities of the parties in towage contracts – national and standard legal solutions (pregledni rad) // Conference Book of Proceedings, 1st International Scientific Conference of Maritime Law, ISCML 2016. / ur. P. Amižić, Jelovčić et al. Split: Faculty of Law University in Split, 2017., str.253-278.

4. Željka Primorac, Mara Barun, Božena Bulum: Legal requirements for marinas according to European standards for ports waste facilities (pregledni rad)// Book of Proceedings of the 22nd International Conference on Economic and Social Development „The Legal Challenges of Modern World“/ Ž. Radić, A. Rončević, L. Yongquiang (ur.), Pravni Fakultet, Sveučilište u Splitu, Split, 2017., str. 316-326.

5. Bulum, Božena, Barun, Mara, Batur, Tomislav: What brings the new Communication on the European port policy? (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 6th International Maritime Science Conference IMSC 2014 / ur. P. Vidan, E. Twrdy, N. Leder, R. Mulić, Split: Faculty of Maritime Studies, 2014., str. 404-411.

6. Skorupan Wolff, Vesna, Mandić, Nikola, Bulum, Božena: The obligations and liability of the shipper under the Rotterdam rules (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 6th International Maritime Science Conference IMSC 2014 / ur. P. Vidan, E. Twrdy, N. Leder, R. Mulić, Split: Faculty of Maritime Studies, 2014., str. 26-33.

7. Bulum, Božena, Oršulić, Ivana, Skorupan Wolff, Vesna: Award of concession contracts in Law of the European Union (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 5th International Maritime Science Conference - IMSC 2013 / ur. P. Vidan et. al., Solin, Hrvatska: Pomorski fakultet Sveučilište u Splitu, 2013., str. 133-139.

8. Skorupan Wolff, Vesna, Bulum, Božena, Oršulić, Ivana: Scope of coverage under the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (Rotterdam Rules) (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 5th International Maritime Science Conference - IMSC 2013 / ur. P. Vidan et. al., Solin, Hrvatska: Pomorski fakultet Sveučilište u Splitu, 2013., str.190-197.

9. Bulum, Božena, Oršulić, Ivana, Skorupan Wolff, Vesna: The new block exemption regulation for liner shipping consortia (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 5th International Maritime Science Conference - IMSC 2012 / ur. P. Vidan et. al., Solin, Hrvatska: Pomorski fakultet Sveučilište u Splitu, 2012., str. 342-347.

10. Bulum, Božena, Oršulić, Ivana: Recent developments in State aid Law in the shipbuilding sector of the European Community and the Republic of Croatia (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 5.th International Conference on Ports and Waterways- POWA 2010., Conference proceedings/ Jolić Natalija (ur.), Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, p.1-8.

11. Bulum, Božena, Oršulić, Ivana: Regulation of maritime cabotage in Competition law of the European Community and in law of the Republic of Croatia (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 4.th International Conference on Ports and Waterways- POWA 2009., Conference proceedings/ Jolić Natalija (ur.), Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, p.92-101.

Other:

1. Bulum, Božena: The IMLI Manual on International Maritime Law, Vol. II (prikaz knjige) gl.ur. David Joseph Attard, izdavač Oxford University Press, Oxford, 2016) Poredbeno pomorsko pravo - Comparative Maritime Law, god. 56 (2017) 171, str. 225.-231.

2. Bulum, Božena: Povreda članaka 81. i 82. Ugovora o osnivanju Europske zajednice određivanjem predatorskih cijena, upotrebom borbenih brodova te širenjem informacija o insolventnosti (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo - Comparative Maritime Law, god. 47 (2008) 162, str. 201-207.

3. Bulum, Božena: Trajanje brodarskog ugovora na vrijeme za cijeli brod (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo - Comparative Maritime Law, god. 45 (2006) 160, str. 174.-179.,

4. Bulum, Božena: Suvremeno hrvatsko pomorsko pravo i pomorski zakonik (prikaz knjige-autor Ivo Grabovac, izdavač Književni krug Split, 2005.) Poredbeno pomorsko pravo - Comparative Maritime Law, god. 45 (2006) 160, str. 187.-191.

Hide bibliography
 
Asst. Prof., PH. D.
Adriana Vincenca Padovan
RESEARCH ASSOCIATE
Biography Bibliography
Biography
Adriana Vincenca Padovan was born in Zagreb in 1978. She graduated in law in 2002 from the Faculty of Law, University of Zagreb (Croatia), where she also obtained her Ph.D. in 2011. She graduated with distinction at the IMO International Maritime Law Institute (Malta) in 2003, where she obtained her LL. M. degree. She currently works as research associate at the Adriatic Institute of the Croatian Academy of Sciences and Arts. Dr. Padovan was previously employed by Croatia Insurance Co. Plc. (Zagreb) between 2003 and 2010, at the Head Office – Transport and Credit Insurance Department, where she was responsible for the marine and aviation hull and liability insurance business. In the academic year 2007/2008, she was engaged as assistant lecturer at the IMO International Maritime Law Institute (Malta). She occasionally participates in the undergraduate programme of the Maritime and Transport Law Department of the Faculty of Law, University in Zagreb (Croatia) as a visiting lecturer, where she has held the academic title of Assistant Professor since 2014. Dr. Padovan passed the Croatian bar exam in 2006, having completed an internship at the Municipal Court in Zagreb. She is regularly engaged to hold training seminars in transport insurance by the Croatian Insurance Bureau, where she also works as mediator at the Centre for Mediation of the Croatian Insurance Bureau. Dr. Padovan was part of the Professional Committee for the revision of the Croatian Maritime Code in 2012 and 2013. She is member of the Croatian Maritime Law Association and board member of the Croatian Association of Insurance Law. She has published a dozen articles and academic papers, and is the author of the book The role of marine insurance in the protection of marine environment from ship source pollution, published by the Croatian Academy of Sciences and Arts in 2012.
Hide biography
 
Bibliography

Books

 1. Padovan, Adriana Vincenca: The role of marine insurance in the protection of marine environment, Zagreb, Croatian Academy of Sciences and Arts, 2012.
 2. Pavliha, Marko and Padovan, Adriana: Law of Marine Insurance; chapter in the book The IMLI Manual on International Maritime Law, Vol. II: Shipping Law, (Gen. Ed.) Attard, David; (Eds.) Fitzmaurice, Malgosia; Arroyo, Ignacio; Martinez, Norman; Belja, Elda; Oxford University Press, 2016.

Academic Papers

 1. Padovan, Adriana Vincenca: Odgovornost luke nautičkog turizma iz ugovora o vezu i osiguranje, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 52 (2013), No. 167, pp. 1-35.
 2. Radionov, Nikoleta; Padovan, Adriana Vincenca: Sudar vozila u vlasništvu istog leasing društva i problem treće osobe iz AO osiguranja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 62 (2012), No. 4, pp. 1043-1076.
 3. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca: Kritika važećeg i prijedlog novog pravnog uređenja vađenja i uklanjanja podrtina i potonulih stvari, Poredbeno pomorsko pravo  = Comparative Maritime Law, Vol. 51 (2012) , No. 166, pp. 11-77.
 4. Padovan, Adriana Vincenca; Skorupan Wolff, Vesna: Pomorskopravni institut uklanjanja podrtina - koncepcijska razmatranja i kritika pravnog uređenja u hrvatskom pomorskom pravu, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 50 (2011), No. 165, pp. 117-163.
 5. Padovan, Adriana Vincenca: Direct action of a third party against the insurer in marine insurance with a special focus on the developments in Croatian law, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 42 (2003), No. 157, pp. 35-83.

Professional papers

 1. Padovan, Adriana Vincenca: Ukratko o odgovornosti cestovnog prijevoznika za robu, Osiguranje: hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, Vol. LIV (2013), No. 3; pp. 38-45.
 2. Padovan, Adriana Vincenca: Osiguranje brodica i jahti, Svijet osiguranja: časopis za pravo, ekonomiku i praksu osiguranja i reosiguranja, Vol. XVI (2013), No. 6, pp. 32-39.
 3. Padovan, Adriana Vincenca: Osiguranje odgovornosti luke nautičkog turizma, Svijet osiguranja: časopis za pravo, ekonomiku i praksu osiguranja i reosiguranja, Vol. XVI (2013), No. 7, pp. 40-42.
 4. Padovan, Adriana Vincenca: Institutske klauzule za osiguranje robe u prijevozu, Svijet osiguranja: časopis za pravo, ekonomiku i praksu osiguranja i reosiguranja, Vol. XVI (2013), No. 9, pp. 52-56.
 5. Padovan, Adriana Vincenca: Uloga pomorskih osiguratelja u spašavanju na moru i uklanjanju podrtine, Osiguranje: hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, Vol. LIII (2012), No. 3, pp. 42-53.
 6. Padovan, Adriana Vincenca: Obvezno osiguranje odgovornosti zračnog prijevoznika, odnosno vlasnika zrakoplova prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu (Narodne Novine 151/05) s usporednim osvrtom na EU regulativu (EC. Regulation No. 785/2004), Osiguranje: hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, Vol. XLVIII (2007), No. 4, pp. 29-39.
 7. Padovan, Adriana Vincenca: Uloga osiguravajućih društava u zaštiti Jadrana od zagađivanja, Osiguranje: hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, Vol. XLVIII (2007), No. 6, pp. 40-47.

Papers published in the international academic conference books of proceedings:

 1. Padovan, Adriana Vincenca: Ship's class as a marine insurance contract term, 6th International Maritime Science Conference - IMSC 2014 Book of Proceedings, Vidan, Pero; Twrdy, Elen; Leder, Nenad; Mulić, Rosanda (ur.), Split, Faculty of Maritime Studies Split, 2014., pp. 156-166.
 2. Padovan, Adriana Vincenca: Klauzula tipa "claims made" u ugovoru o osiguranju odgovornosti brodopopravljača po hrvatskom pravu, Zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije Dani hrvatskog osiguranja 2014., Ćorić, Sanja; Ćurković, Marijan; Dobrić, Slaven; Krišto, Jakša; Piškurić, Mojca (ur.), Zagreb, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski ured za osiguranje, 2014., pp. 57-67.
 3. Padovan, Adriana Vincenca: The elements of protection of the marine environment in general average as a type of claim in marine insurance, 5th International Maritime Science Conference - IMSC 2013 Book of Proceedings, Vidan, Pero; Gržetić, Zvonko; Buklijaš Skočibušić, Mihaela (ur.), Split, Faculty of Maritime Studies Split, 2013., pp. 84-89.
 4. Padovan, Adriana Vincenca: Shipbuilders' risks insurance contract, XX. simpozij Teorija i praksa brodogradnje- SORTA 2012, Zagreb, Princo d.o.o., Sveučilišna tiskara, 2012.; pp. 1-17.
 5. Radionov, Nikoleta; Padovan, Adriana Vincenca: (Ne)poštena ugovorna odredba u ugovoru o osiguranju automobilske odgovornosti prema trećima (AO): Slučaj leasing-leasing, Nepoštene ugovorne odredbe - Europski standardi i hrvatska provedba : zbornik radova, Tomljenović, Vesna; Petrić, Silvija; Mišćenić, Emilia (ur.), Rijeka: Pravni fakultet, 2013.; pp. 165-188.

Other

 1. Padovan, Adriana Vincenca: The World Ocean in Globalization (Eds: D. Vidas, P. Johan Schei, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2011), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 51 (2012), No. 166, pp. 366-369 (book review).
 2. Padovan, Adriana Vincenca: Migrant Smuggling by Sea (P. Mallia, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2010), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 51 (2012), No. 166, pp. 370-372 (book review).
 3. Padovan, Adriana Vincenca: Limitation of Liability in International Maritime Conventions (N. A. Martinez Gutierrez, London, Routledge, 2011), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 51 (2012), No. 166, pp. 373-376 (book review).
 4. Padovan, Adriana Vincenca: Europsko prometno pravo (N. Radionov et al., Zagreb, Pravni fakultet, 2011), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 50 (2011), No. 165, pp. 425-437 (book review).
 5. Ćorić, Dorotea; Padovan, Adriana Vincenca; Marin, Jasenko; Mudrić, Mišo: IMO rezerva i smjernice za primjenu Atenske konvencije, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 50 (2011), No. 165, pp. 362-383 (professional translation of an international instrument).
 6. Marin, Jasenko; Padovan, Adriana Vincenca; Mudrić, Mišo: Atenska konvencija o prijevozu putnika i njihove prtljage morem, iz 2002., Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 50 (2011), No. 165; pp. 310-361 (professional translation of an international instrument).
Hide bibliography
 
LL. B.
Ivana Oršulić
JUNIOR RESEARCH ASSISTANT
Biography Bibliography
Biography
Ivana Oršulić graduated in law in 2003 from the Faculty of Law, University of Split (Croatia), and passed the Croatian bar exam in 2005. She currently works as junior research assistant at the Adriatic Institute of the Croatian Academy of Sciences and Arts, and is a Ph.D. student at the Faculty of Law in Zagreb (Croatia). Prior to joining the Adriatic Institute, she worked at the notary public office, first as notarys trainee, and later as legal associate. Afterwards, she worked at Siemens Co. Zagreb as corporate lawyer. She is member of the Croatian Maritime Law Association, and member of the editorial board of the scientific periodical publication Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law. Since 2009, she has been working on the scientific project financed by the Croatian Ministry of Science, Education and Sports entitled Croatian Maritime Legislation, International Standards and the EU Law. She is author and co-author of a dozen academic journals and conference papers related to maritime and commercial law.
Hide biography
 
Bibliography

Academic Papers

 1. Bulum, Božena; Batur, Tomislav; Oršulić, Ivana: Financiranje morskih luka u svjetlu donošenja nove direktive Europske unije o dodjeljivanju ugovora o koncesiji, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 51 (2012), No. 166, pp. 137-171.
 2. Oršulić, Ivana; Bulum, Božena: Bankarske garancije na poziv – posljednje izmjene Zakona o obveznim odnosima i nova Ujednačena pravila Međunarodne trgovačke komore URDG 758, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Vol. 48 (2011), No. 3, pp. 533-547.
 3. Oršulić, Ivana; Bulum, Božena: Neki problemi vezani uz uređenje elektroničkih prijevoznih isprava i poticanje elektroničke trgovine u Roterdamskim pravilima, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 50 (2011), No. 165, pp. 165-193.
 4. Oršulić, Ivana; Bulum, Božena: Uloga teretnice u odnosima iz osiguranja robe u transportu, Suvremeni promet: časopis za pitanja teorije i prakse prometa, Vol. 30 (2010), No. 1-2, pp. 136-141.
 5. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana: Pravno uređenje državnih potpora u sektoru brodogradnje na međunarodnoj razini, u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 49 (2010), No. 164, pp. 227-271.

Professional Papers

 1. Oršulić, Ivana; Akrap, Ivan: Legal Relations between Limited Liability Company and its Members upon Recent Normative Interventions in Croatian Company Law, Economy Transdisciplinarity Cognition, Vol. 17 - Issue No. 2, December 2014.
 2. Oršulić, Ivana: (Ne)odgovornost pomorskog prijevoznika za štete na teretu uslijed nautičke pogreške, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 47 (2008), No. 162, pp. 135-150.

Reviews, case law abstracts, notes

 1. Oršulić, Ivana: Pravna priroda obveza iz komercijalne djelatnosti prijevoznika – tumačenje čl. III 2 Haško-Visbyskih pravila, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 48 (2009), No. 163, pp. 223-228 (court decision abstract)
 2. Oršulić, Ivana: Usluge pomorskog prijevoza i lučke djelatnosti u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice, Autorica: Božena Bulum, Inmag 2010, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 49 (2010), No. 164, pp. 619-624 (book review)

Papers published in the international academic conference books of proceedings:

 1. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana: Regulation of maritime cabotage in Competition law of the European Community and in law of the Republic of Croatia, 4th International Conference on Ports and Waterways - POWA 2009, Zagreb, Croatia, 10th - 11th September 2009.
 2. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana: Recent developments in State aid Law in the shipbuilding sector of the European Community and the Republic of Croatia, 5th International Conference on Ports and Waterways - POWA 2010, Zagreb, Croatia, 24th September 2010.
 3. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana; Skorupan Wolff, Vesna: The new block exemption regulation for liner shipping consortia, 4th International Maritime Science Conference - IMSC 2012, Split, 16th - 17th June 2012.
 4. Skorupan Wolff Vesna; Bulum Božena; Oršulić Ivana: Scope of coverage under the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (Rotterdam Rules), 5th International Maritime Science Conference - IMSC 2013, Solin, 22nd - 23rd April 2013.
 5. Bulum Božena; Oršulić Ivana; Skorupan Wolff Vesna: Award of concession contracts in Law of the European Union, 5th International Maritime Science Conference - IMSC 2013, Solin, 22nd - 23rd April 2013.

Presentations at the national academic symposia

 1. Oršulić, Ivana; Bulum, Božena: Elektronifikacija prijevoznih isprava u svjetlu Roterdamskih pravila – može li nova pravna regulativa inicirati preporod e-trgovine? - Znanstveni skup Izazovi i perspektive u pomorskom pravu i pravu mora: Interesi Republike Hrvatske, Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2010.
Hide bibliography
 
LL.M.
Irena Nišević
ASSISTANT
Biography Bibliography
Biography
Irena Nišević gratuated in 2012 at the Faculty of Law, University of Zagreb as magna cum laude. She passed the Croatian bar exam in 2015. She started working as assistant at the Adriatic Institute of the Croatian Academy of Sciences and Arts in 2019. Prior to that, she worked as associate at the law firm and afterwards as a head of legal department at the Catholic University of Croatia. During her studies, she has improved her knowledge of international law by participating as a member of Croatian team at the world's largest and oldest student competition in international law Philip C. Jessup International Law Moot Court held in Washington D.C. in 2012.
Hide biography
 
Bibliography

...

Hide bibliography
 
B.L.S.
Marula Vujasinović
HEAD LIBRARIAN
Biography Bibliography
Biography
Marula Vujasinović graduated from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb (General Linguistics; Librarianship). As solo librarian at the Adriatic Institute, she deals with all professional librarian tasks – cataloguing, classifying, administrative services, user services and research support, especially searching specialized databases relating to the Institute's research projects about maritime law and international law of the sea. She was responsible for initiating the first internet presentation of the Institute and its library. Previously, she was employed as librarian at the Faculty of Mathematics and at the Technical Institute, where during 10 years she had been gaining vast professional experience, knowledge and skills. She published several articles about practical issues relating to librarianship, participated in many librarian conferences and seminars, and actively worked within scientific projects in the past and present (DIZBI). She is member of the Croatian Library Association, the Croatian Information and Documentation Society, and occasionally cooperates with the Croatian Maritime Law Association. She is interested in lifelong learning (especially librarianship and IT skills), recreative artcraft, music and sports.
Hide biography
 
Bibliography
 1. Vujasinović, Marula: Web kontekst jedne zbirke, Predmet ili zbirka – što dokumentiramo, Zbornik radova, 15. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji, Zagreb, Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2012., str. 328-334.
 2. Vujasinović, Marula: Pravno-pomorske teme i digitalni repozitoriji, Knjižnice: kamo i kako dalje, Zbornik radova, 11. Dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica (Opatija, 2009), Zagreb, Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010., str. 149-160.
 3. Vujasinović, Marula: Financiranje knjižnice Jadranskog zavoda, Nove strategije u specijalnim i visokoškolskim knjižnicama, Zbornik radova, 8. Dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica (Opatija, 2006), Zagreb, Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007., str. 111-123.
 4. Vujasinović, Marula: Pregled međunarodnih instrumenata - uz hrvatski prijevod, datume potpisivanja i stupanja na snagu za RH (usporedni pregled dokumentacije), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 45 (2006), br. 160; str. 97-146.
 5. Vujasinović, Marula: Knjižnica Jadranskog zavoda HAZU (izlaganje), Okrugli stol Suradnja pravnih knjižnica i srodnih ustanova – proslava 100 godina Biblioteke Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 24. listopada 2006.
 6. Vujasinović, Marula: Poredbeno pomorsko pravo: Kazala za časopis (od 1994. do 2004. godine), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 44 (2005), br. 159; str. 1-24.
 7. Vujasinović, Marula: Utrka s preprekama u 5 staza (izlaganje), Seminar za visokoškolske i specijalne knjižnice Ne pucajte u knjižničara: Kako nas drugi vide? (Zagreb, 7. - 8. studenog 2003.) * analiza ankete koju su pripremili, proveli i obradili (po područjima): društvene znanosti – Marula Vujasinović; prirodne znanosti – Vesna Jadrijević; tehničke znanosti – Marija Ivakić; biomedicinske znanosti – Mladenka Bekavac; humanističke znanosti – Mila Maršić.
 8. Vujasinović, Marula: Informacijski rad s korisnicima (u tri različite knjižnice) (poster), 5. Dani specijalnoga knjižničarstva Edukacija korisnika i knjižničnoga osoblja (Opatija, 2003.)
 9. Vujasinović, Marula: Knjižnica Jadranskog zavoda HAZU on-line, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 41 (2002), br. 156; str. 135-142.
 10. Vujasinović, Marula: Orijentiranost Jadranskog zavoda HAZU na izvore informacija: domaće i inozemne, Zbornik radova i priloga s Trećih Dana specijalnog knjižničarstva Hrvatske, Zagreb, Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002., str. 75-85.
 11. Bajs, Ljiljana; Borić, Vesna; Gajić, Katarina; Jadrijević, Vesna; Jureša, Đurđa; Magaš, Blaženka; Vujasinović, Marula: Stanje fonda obvezne literature u knjižnicama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, 29. skupština Hrvatskoga bibliotekarskog društva, sažeci u Periodicum Biologorum, Supplement 80 (1994) (S2), 1994, str. 12-12 (poster, sažetak).
 12. Jadrijević, V.; Bajs, Lj.; Borić, V.; Gajić, K.; Jureša, Đ.; Magaš, B.; Vujasinović, M.: Zbirka udžbenika u knjižnicama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Vol. 37 (1994), br. 3-4, str. 21-35.
Hide bibliography
 
 
Vlatka Živojnović
ADMINISTRATIVE SECRETARY
Biography Bibliography
Biography
Vlatka Živojnović was born in Samobor, Croatia, where she completed her primary and secondary education (Samobor Gymnasium). At the Economics and Education Center 'Boris Kidrič' in Zagreb, she attended the course on the principles of accounting, economics, statistics, law, data processing, typewriting and business correspondence. In 1983, she obtained a degree in textile and clothing design at the Junior College of Textile and Clothing of Zagreb. In 1984, she completed all course requirements to become a senior undergraduate in English and Spanish language and literature at the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb. She worked as a trainee in the accounting department of the business enterprise PP Maksimir, import-export in Zagreb. She was employed as administrative secretary at the Secretariat of the Municipal Assembly of Samobor. She has worked at the Adriatic Institute of the Croatian Academy of Sciences and Arts as administrative secretary of the Institute since 1990. She is technical editor of the scientific periodical publication Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law.
Hide biography
 
Bibliography

Professional Translations of International Instruments

 1. Živojnović, Vlatka; Petrinović, Ranka; Skorupan Wolff, Vesna: Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina (Nairobi, 2007.): Usvajanje završnog akta i svih instrumenata, preporuka i rezolucija proizašlih iz rada konferencije, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 47 (2008), br. 162, str. 152-185.
 2. Živojnović, Vlatka: Protokol iz 2003. godine uz Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992. Godine, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 44 (2005), br. 159, str. 142-171.
 3. Živojnović, Vlatka; Marin, Jasenko: Budimpeštanska konvencija o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim plovnim putovima, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 42 (2003), br. 157; str. 161-219.
 4. Marin, Jasenko; Živojnović, Vlatka: Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem iz 1992., Poredbeno pomorsko pravo = Comparative maritime law, god. 39 (1997; printed in 1999), br. 153-154, str. 57-87.
 5. Marin, Jasenko; Živojnović, Vlatka: Međunarodna konvencija o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992., Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 39 (1997; printed in 1999), br. 153-154, str. 89-133.
Hide bibliography