Publikacije "Periodičke
publikacije"
God. izdavanja: 1956.-1968.
4 sv.
2015. / Vol. 54 No. 169
2011. / Vol. 50 No. 165
2012. / Vol. 51 No. 166
2016. / Vol. 55 No. 170
1997. / Vol. 39 No. 153-154
Promjena naslova (i ISSN)
2001. / Vol. 40 No. 155
2002. / Vol. 41 No. 156