Časopis ''Poredbeno pomorsko pravo'' - IZLOŽBA
13.11.2019.

ČASOPIS ''POREDBENO POMORSKO PRAVO'' - poster-izložba

 

Knjižnica Jadranskog zavoda je pripremila poster-izložbu 

''60 godina od prvoga volumena (1958./1959.) i 140 objavljenih sveščića časopisa Poredbeno pomorsko pravo''

koja je postavljena prigodom Dana otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (13. studenoga 2019.).

 

  KATALOG  (pdf *)  

 (* Radi praktičnosti katalog je predstavljen ovdje u digitalnom obliku.)

.

 

   

.

 

 

 

 

Izložba je postavljena u foajeu Središnje knjižnice Akademije, i moći će se vidjeti do 3. prosinca.