Uloga pomorskog osiguranja u zaštiti morskog okoliša od onečišćenja s brodova
DRUGI NASLOV: The role of marine insurance in the protection of marine environment from ship source pollution
2012.
Knjiga je posvećena proučavanju različitih aspekata uloge pomorskog osiguranja u zaštiti morskog okoliša od onečišćenja s brodova. Analiza modernog razvoja instituta pomorskog osiguranja i praktične uloge pomorskih osiguratelja ukazuje na znatan utjecaj koji pomorsko osiguranje ima na unapređenje standarda zaštite morskog okoliša u pravu i praksi. Knjiga sadrži studiju međuodnosa instituta prava pomorskog osiguranja, prava zaštite morskog okoliša, prava spašavanja, uklanjanja podrtine i odgovornosti brodara za štete od onečišćenja. Obuhvaćena je sva relevantna problematika uloge pomorskih osiguranja u prevenciji pomorskih nesreća, u eliminiranju podstandardnog brodarstva, u intervencijama na moru, te u naknadi štete uslijed onečišćenja morskog okoliša. Osobito je naglašen praktični osigurateljni aspekt, koji se ogleda u tumačenju standardnih uvjeta pomorskog osiguranja i prikazima sudske prakse u kontekstu pozitivnog hrvatskog pomorskog prava, ali i u kontekstu svih relevantnih međunarodnih pomorskih konvencija te komparativno u nacionalnim pravima država s velikom pomorskom tradicijom i onih u kojima se nalaze svjetski centri tržišta pomorskih osiguranja i reosiguranja.
AUTOR: Padovan, Adriana Vincenca
UREDNIK: Vladimir Đuro Degan
IZDAVAČ: HAZU. Jadranski zavod
Zagreb
MATERIJALNI OPIS: xviii, 544 str. ; 24 cm
ISBN: 978-953-154-166-4
ZNANSTVENA PODRUČJA: Pomorsko pravo, pomorsko osiguranje