Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine - unapređenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša

 

Razdoblje projekta:

01.03.2016. - 28.02.2019.

 

Voditelj:

doc. dr. sc. Adriana Vincenca Padovan, Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

 

Suradnici:

  • prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • prof. dr. sc. Ranka Petrinović, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu
  • dr. sc. Vesna Skorupan Wolff, Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
  • dr. sc. Božena Bulum, Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
  • doc. dr. sc. Mišo Mudrić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • dr. sc. Nikola Mandić, Pomorski fakultet Sveučililšta u Splitu
  • dr. sc. Iva Tuhtan Grgić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

 

Ključne riječi:

luka nautičkog turizma, marina, nautički turizam, pomorsko pravo, pomorsko osiguranje, osiguranje odgovornosti, sigurnost na moru, sigurnosna zaštita, morski okoliš

 

Sažetak:

Predmet znanstvenog istraživanja su pravni aspekti djelatnosti luka nautičkog turizma, a nautički turizam predstavlja granu gospodarstva od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. 

U Hrvatskoj imamo oko 112 luka nautičkog turizma, od čega oko 56 marina i 16 suhih marina te 36 ostalih luka nautičkog turizma. Ukupan kapacitet vezova je oko 17.221. Ukupno ostvaren prihod luka nautičkog turizma u 2014. iznosio je 716,6 milijuna kuna, te se bilježi stalni stabilni rast prihoda od ove gospodarske djelatnosti iz godine u godinu.

Sukladno Strategiji razvoja nautičkog turizma Republike Hrvatske za razdoblje 2009. – 2019., Ministarstva mora prometa i infrastrukture i Ministarstva turizma, u narednim se godinama planira izgradnja i razvoj novih luka nautičkog turizma i znatno povećanje ukupnog broja vezova. S obzirom na ovu stratešku orijentaciju prema daljnjem razvoju nautičkog turizma kao važne grane nacionalnog gospodarstva, Hrvatskoj je u interesu da osigura jasne i konkurentne standarde kvalitete poslovanja luka nautičkog turizma kako bi zauzela što povoljniju poziciju u odnosu na ostale mediteranske države. 

Ovaj se znanstveni projekt usmjerava na istraživanje i ispitivanje pravnog režima koji se odnosi na osnivanje, upravljanje i djelatnost luka nautičkog turizma u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na odgovornost marina, osigurateljne aranžmane, standarde sigurnosti i sigurnosne zaštite te zaštite morskog okoliša. Istraživanje obuhvaća komparativnu analizu prava i sudske prakse u Hrvatskoj i pojedinim drugim europskim zemljama, kao i usporednu analizu uobičajenih uvjeta poslovanja luka nautičkog turizma u Europi, njihovih iskustava i prakse vezanih uz štetne događaje poput krađe plovila, požara, neovlaštenog pristupa, pomorskih nezgoda, onečišćenja morskog okoliša i sl. U okviru projekta će se nastojati ponuditi rješenja za unapređenje pravnog okvira odgovornosti i osiguranja hrvatskih luka nautičkog turizma, sa ciljem povećanja njihove konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite te zaštite okoliša. Posebno će se raditi na preporučenom modelu općih uvjeta poslovanja kao inovativnom poslovnom rješenju za marine te na prijedlogu revizije relevantnih propisa, uzimajući u obzir potrebe usklađivanja s pravom Europske unije. Želi se pridonijeti konsolidaciji relevantnog zakonodavstva i razjašnjenju dvojbenih pravnih pitanja te ujednačavanju domaće sudske prakse i povećanju pravne sigurnosti. Projektom se nastoji utjecati na napredak i daljnji održivi razvoj nautičkog turizma u Hrvatskoj uz uvjet održanja standarda zaštite morskog okoliša, sigurnosti na moru i sigurnosne zaštite, a s obzirom na stratešku orijentaciju naše zemlje prema ovom gospodarskom sektoru i planiranom porastu kapaciteta nautičkih vezova u narednim godinama.

Uz uvažene pomorskopravne znanstvenike suradnike, projekt će okupiti stručnjake iz prakse sa ciljem razvijanja suradnje između znanosti i svih zainteresiranih gospodarskih subjekata te javnih službi, od marina, osiguravajućih društava i čarter-agencija do Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture te nadležnih tijela područne i lokalne samouprave.

Za financiranje implementacije ovog znanstvenog projekta dodijeljena su sredstva Hrvatske zaklade za znanost temeljem natječaja iz studenog 2013. godine, a u okviru programa financiranja uspostavnih istraživačkih projekata. 

 

Internetske stranice projekta:

www.delicromar.hazu.hr 

 

 

Projekt financira:

Uspostavni istraživački projekt br. 3061

 

Letak projekta možete preuzeti ovdje.

Materijal s javnog predavanja i predstavljanja projekta možete preuzeti ovdje.