Unaprjeđenje hrvatskih pomorskopravnih propisa u svezi s obavljanjem lučkih usluga priveza i odveza u hrvatskim lukama otvorenim za javni promet
21.12.2020.

Znanstveno-stručni projekt Organizacija obavljanja lučkih usluga priveza i odveza u hrvatskim lukama otvorenim za javni promet provodi se u Jadranskom zavodu u suradnji s trgovačkim društvom Rapska plovidba d.d. Odvija se u okviru sporazuma o znanstveno-stručnoj suradnji između Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Rapske plovidbe d.d. Voditeljica projekta je dr. sc. Božena Bulum. Tijekom 2020. godine dr. sc. Bulum je u okviru ovog projekta izradila poslovnu konzultaciju za trgovačko društvo Rapska plovidba d.d. u svezi s pitanjem samostalnog obavljanja lučkih usluga priveza i odveza brodova od strane brodara u hrvatskim lukama otvorenim za javni promet te je podnijela prijedloge za pravno uređenje predmetne materije u Republici Hrvatskoj de lege ferenda.