Tečaj međunarodnog pomorskog i transportnog prava održan na Inter-University Centru u Dubrovniku od 6. do 11. rujna 2021. godine
11.9.2021.

 

Treći po redu tečaj međunarodnog pomorskog i transportnog prava de lege ferenda pod nazivom ''Pravni aspekti digitalizacije i ostale novosti u međunarodnom prijevozu'' održan je od 6. do 11. rujna 2021. godine na Inter-University Centru u Dubrovniku. Cilj tečaja bio je pružiti sudionicima analizu recentne međunarodne i nacionalne regulative u području pomorskog i transportnog prava putem predavanja istaknutih stručnjaka iz različitih hrvatskih znanstvenih ustanova (Sveučilište u Zagrebu, Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Zadru i Sveučilište u Splitu), kao i inozemnih suradničkih visokoškolskih ustanova (Sveučilište u Bologni, Sveučilište u Ljubljani, Sveučilište u Genovi, Sveučilište Nikole Kopernika u Torunju, Sveučilište u Teramu, Jaume I Sveučilište u Castellonu, Yildirim Beyazit Sveučilište u Ankari, Sveučilište Carlos III u Madridu, Sveučilište u Londonu, Sveučilište u Vigu i Svjetsko pomorsko sveučilište).

Tečaj je bio održan na engleskom jeziku i bio je namijenjen studentima diplomskog i poslijediplomskog pravnog studija, mladim stručnjacima i pravnicima iz međunarodnih organizacija, državnih službi, sa sudova i državnih odvjetništava, kao i mladim stručnjacima iz područja pomorstva, prijevoza, osiguranja i povezanih industrija koji su imali priliku stjecati nova znanja i usporediti kako je u različitim zemljama pravno uređen predmet proučavanja ovog tečaja. Sudjelovali su na predavanjima istaknutih sveučilišnih profesora i pomorskopravnih stručnjaka te u panel raspravama o prijedlozima izmjena odgovarajućih pomorskopravnih konvencija. Među predavačima ovogodišnjeg tečaja valja istaknuti djelatnice Jadranskog zavoda: dr. sc. Adrianu Vincencu Padovan koja je održala predavanje uživo u Dubrovniku te dr. sc. Boženu Bulum koja je održala predavanje putem video veze.