Talijanski zakon o uspostavi gospodarskog pojasa stupio na snagu
8.7.2021.

Dana 8. srpnja 2021. godine u Italiji je stupio na snagu Zakon o uspostavi isključivog gospodarskog pojasa izvan vanjske granice teritorijalnog mora (Zakon br. 91 od 14. lipnja 2021., https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/23/21G00103/sg, dalje: Zakon) čime su stvorene pretpostavke za primjenu tog morskog režima nakon što se još donese i Zakonom propisani odgovarajući podzakonski akt. Tada će Italija, kao i većina drugih sredozemnih zemalja koje već primjenjuju institut gospodarskog pojasa, u tom morskom prostoru uživati suverena prava i jurisdikciju zajamčene Konvencijom UN-a o pravu mora iz 1982. 
Kada je riječ o razgraničenju talijanskog gospodarskog pojasa, pregovori, odnosno odgovarajući sporazumi o granici već postoje s Hrvatskom, Slovenijom, Albanijom, Grčkom, Tunisom, Španjolskom, a donekle i s Francuskom. Međutim, tek treba vidjeti kako će se postići sporazum sa Alžirom, Maltom i Libijom, pogotovo uzevši u obzir presudu Međunarodnog suda u Haagu iz 1985. o sporu o epikontinentskom pojasu između Libije i Malte, kao i činjenicu da je Alžir 2018. godine proglasio svoj gospodarski pojas koji se djelomice preklopio s morskim područjem u kojem Italija uživa suverena prava.
Iako se suverena prava obuhvaćena režimom gospodarskog pojasa u odnosu na ribolov ne primjenjuju na države članice Europske Unije, ona se, pak, primjenjuju na treće zemlje. U tom smislu, ovim Zakonom stvorene su pretpostavke za rješavanje problema nezakonitog ribolova, posebice tune, od strane stranih brodova (prvenstveno tuniskih i libijskih).