SDR-CMR Protokol iz 1978. konačno se primjenjuje i u Hrvatskoj od 1. svibnja 2017.
24.4.2017.

Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR), sastavljenog u Ženevi 5. srpnja 1978. donesen je na sjednici Hrvatskog sabora 15. prosinca 2016. godine (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 6/2016). Instrument o pristupanju SDR/CMR Protokolu položen je kod Glavnog tajnika UN-a 31. siječnja 2017. te u odnosu na Republiku Hrvatsku Protokol stupa na snagu 1. svibnja 2017. 

Podsjećamo, Republika Hrvatska je u kolovozu 1992. pristupila Konvenciji o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR) iz 1956.godine, na temelju notifikacije o sukcesiji (Narodne novine – Međunarodni ugovori br. 1 /1992).

Prema CMR konvenciji iz 1956. godine, odgovornost prijevoznika za štetu na robi ograničena je na 25 zlatnih franaka po kilogramu bruto mase oštećene ili izgubljene robe, a prema Protokolu iz 1978. na 8,33 posebnih prava vučenja (SDR) po kilogramu bruto mase oštećene ili izgubljene robe, čime se znatno smanjuje iznos ograničenja odgovornosti prijevoznika i prilagođava se međunarodnoj praksi.

Pristupanjem Hrvatske SDR/CMR Protokolu, odgovornost prijevoznika za štetu na robi u međunarodnom cestovnom prometu je i u nas napokon usklađena s uobičajenim uvjetima osiguranja odgovornosti cestovnog prijevoznika, kao i standardnim uvjetima ugovora o prijevozu robe cestom na konkurentnim tržištima. Ova promjena pozitivno će utjecati na pravni položaj domaćih cestovnih prijevoznika, ali i na korisnike njihovih usluga kao i na osiguratelje odgovornosti cestovnog prijevoznika.