Prva Međunarodna pomorska konferencija u Kotoru održana od 26. do 27. studenog 2021. godine
30.11.2021.

Prva Međunarodna pomorska konferencija u Kotoru održana je od 26. do 27. studenog 2021. godine u organizaciji Pomorskog fakulteta u Kotoru, Općine Kotor i Gospodarske komore Crne Gore. Cilj Konferencije bio je okupiti vodeće znanstvenike, istraživače i teoretičare, kao i praktičare i stručnjake, iz područja pomorskog inženjerstva, pomorskog prava, transporta, plovidbe, ekologije mora i dr. 
Zaposlenice Jadranskog zavoda, dr. sc. Vesna Skorupan Wolff i dr. sc. Adriana Vincenca Padovan sudjelovale su na Konferenciji sa izlaganjem na temu obveznog uklanjanja podrtina u hrvatskom pravu i na temelju Međunarodne konvencije o uklanjanju podrtina iz 2007. godine. Izlaganje je održano u okviru sekcije Pomorsko pravo kojom su predsjedale prof. dr. sc. Jelena Nikčević s Pomorskog fakulteta u Kotoru te dr. sc. Adriana Vincenca Padovan.

 

Više informacija o Konferenciji potražite na poveznici.