Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila Konvenciju UN-a o međunarodnim učincima sudske prodaje brodova
7.12.2022.

Dana 7. prosinca 2022. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Konvenciju Ujedinjenih naroda o međunarodnim učincima sudske prodaje brodova.
Konvencija je rezultat predanog rada istaknutih stručnjaka iz CMI-a i UNCITRAL-a kojima je cilj bio zaštititi interese međunarodne trgovine temeljene na jednakosti i uzajamnoj koristi. U tu svrhu bilo je potrebno ustanoviti jedinstvena pravila koja promiču širenje informacija zainteresiranim stranama o potencijalnim sudskim prodajama te koja priznaju međunarodne učinke sudske prodaje brodova. Očekuje se da će Konvencija, među ostalim, pružiti odgovarajuću pravnu zaštitu kupcima brodova budući da njihov novostečeni brod više neće moći biti predmet zadržavanja od strane prijašnjih vjerovnika.
Svečanost potpisivanja Konvencije održat će se u Beijingu 2023. godine