Odluka o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa jednoglasno donesena u Hrvatskom saboru
5.2.2021.

Odluka o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru donesena je jednoglasno na 6. sjednici 10. saziva Sabora, dana 5. veljače 2021. godine, a stupit će na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, tj. dana 13. veljače 2021. godine. Vidi: Odluka o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru, Narodne novine br. 10/2021, 5. veljače 2021.

Opširnije o ovoj temi pisali smo u prosincu 2020. godine kada je Sabor podržao prijedlog Vlade i prihvatio Vladino Izvešće o konzultacijama u vezi s namjerom proglašenja isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru. Vidi: Hrvatska proglašava isključivi gospodarski pojas.

 

(Pripremila A. V. Padovan)