Istaknuto mišljenje prof. emer. Vladimira Đure Degana u povodu javne rasprave o privatizaciji pomorskog dobra objavljeno na Stručnom portalu - Hrvatsko pomorsko dobro
13.4.2017.

Stručni portal - Hrvatsko pomorsko dobro objavio je danas Memorandum Hrvatskog društva za pomorsko pravo i Jadranskog zavoda HAZU o pravnom statusu pomorskog dobra te u rubrici "Istaknuto mišljenje" tekst prof. emer. Vladimira Đure Degana, voditelja našeg Zavoda, u povodu javne rasprave o privatizaciji pomorskog dobra.

Poveznica na objavljeni tekst dostupna je ovdje.