Hrvatska pristupa Međunarodnoj konvenciji o uklanjanju podrtina (Nairobi, 2007)
4.5.2017.

Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Nairobija o uklanjanju podrtina iz 2007. godine Hrvatski sabor je donio na sjednici 31. ožujka 2017. godine. Konvencija je na međunarodnoj razini stupila na snagu 14. travnja 2015., a Hrvatska je za sad trideset i peta država koja pristupa ovoj međunarodnoj pomorskoj konvenciji. Prilikom polaganja svoje isprave o pristupu, Republika Hrvatska će Glavnom tajniku Međunarodne pomorske organizacije priopćiti i izjavu da će uz redovnu primjenu na područje ZERP-a i epikontinentalnog pojasa, primjenjivati Konvenciju i u odnosu na podrtine koje se nalaze unutar državnog područja Republike Hrvatske, uključujući teritorijalno more.

Pravila o obveznom uklanjanju opasnih pomorskih podrtina po nalogu obalne države te o obveznom osiguranju odgovornosti brodara za troškove takvog uklanjanja slična onima iz Konvencije iz Nairobija već su bila implementirana u hrvatski Pomorski zakonik izmjenama iz 2013. godine, a pristupanjem Konvenciji ovaj važan pomorskopravni institut u Hrvatskoj je sada u potpunosti usklađen s prevladavajućim međunarodnim pomorskopravnim uređenjem, što državi osigurava reciprocitet u odnosu na sve stranke Konvencije iz Nairobija, a time i uspješniju provedbu.

U Hrvatskoj će Konvencija stupiti na snagu 3 mjeseca od dana polaganja instrumenta o pristupu kod Glavnog tajnika Međunarodne pomorske organizacije.