5. HGK Dani nautike održavaju se u Biogradu na Moru od 20. do 24. listopada 2021.
22.10.2021.
U Biogradu na moru se od 20. do 24. listopada 2021. održavaju 5. HGK dani nautike - Kongres hrvatske nautičke industrije i turizma. Događaj je organiziran u okviru tradicionalnog Biograd Boat Showa koji se u Marini Kornati Ilirija d.d. održava već 23 godine. 
Dr. sc. Vesna Skorupan Wolff i dr. sc. Adriana Padovan sudjelovale su na sjednici Udruženja marina HGK koja se održala dana 21. listopada 2021. i na Okruglom stolu i savjetovanju na temu odgovornosti za štetu iz ugovora o vezu s posebnim osvrtom na štete nastale zbog požara u marinama. Ovo savjetovanje potaknuto je recentnom sudskom praksom i najnovijim izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika iz 2019. godine u pogledu ugovora o nautičkom vezu. Nakon uvodnog izlaganja odvjetnika Miće Ljubenka koji je iznio pregled važnijih primjera sudske prakse o odgovornosti marina u slučaju požara, dr. sc. Skorupan Wolff održala je predavanje o odgovornosti marine za štetu iz ugovora o vezu s posebnim osvrtom na pitanje je li plovilo na vezu opasna stvar, a odgovornost marine opasna djelatnost. Dr. Padovan je zatim izložila analizu pitanja zašto se na ugovor o vezu ne bi trebale primjenjivati zakonske odredbe o ugovoru o uskladištenju te je govorila o standardizaciji općih uvjeta i modela ugovora o vezu u hrvatskim marinama.