Vijeće EU - Austrija - Program (izbor: Promet i Ribarstvo)
18.6.2018.

Iz Programa austrijskog predsjedništva - u periodu predsjedanja Vijećem EU (srpanj-prosinac 2018.) - izdvajamo :

 

U poglavlju Promet, naglašava se:

(...)  U području prijevoza unutarnjim plovnim putovima, Austrija će u zaključcima Vijeća istaknuti potencijal ovog načina prijevoza, kao i potrebu nastavka odgovarajućih programa EU, posebice NAIADES-a.

U pomorskom prometu, Austrija nastoji postići sporazum o predloženoj direktivi o prihvatnim objektima luke. Osim toga, Austrija želi napredovati u prijedlozima za stvaranje "Jedinstvenog europskog pomorskog sučelja", obuke pomoraca / priznavanja svjedodžbi, također dati veću podršku radu Međunarodne pomorske organizacije (IMO).

(neslužbeni prijevod)

(PDF Programa dostupan na stranici.)

 

.

Ovdje nudimo i izbor iz drugih izvora dokumentacije (2018.g.) :

 

  • vezano uz temu jedinstvenog europskog pomorskog sučelja :

 

1.) Dokument Europske komisije od 17. svibnja 2018. (Bruxelles):

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi okružja jedinstvenog europskog pomorskog sučelja

(izvor: EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:52018PC0278

 

2.) U Hrvatskoj traje projekt  JEDINSTVENO SUČELJE ZA FORMALNOSTI U POMORSKOM PROMETU (2016.-2020.)

(izvor: Akcijski plan za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020 ; PDF dostupan na stranici )

 

Zatim,

  • vezano uz temu luka (>> port reception facilities) :

 

1.) Dokument Europske komisije iz siječnja 2018. :

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU

(izvor: EUR-Lex  na stranici )

 

_______________________________________________________________________________________

 

Iz Programa - u poglavlju Ribarstvo:

 Zajednička ribarska politika propisuje da se ribolovne mogućnosti za određeni broj komercijalnih ribljih zaliha, definirane kao ukupni dopušteni ulovi (TAC) i dodijeljeni državama članicama (kvote), redovito određuju. Stoga će pregovori o ribolovnim mogućnostima za Baltičko more, Crno more i Sjeverno more / Atlantik  u 2019. odrediti rad Predsjedništva na ovom području.

Osim toga, dovršit ćemo dvogodišnje TAC i kvote za vrste dubokih mora i trogodišnje autonomne carinske kvote za određene riblje proizvode. Višegodišnji planovi su drugi ključni element Zajedničke ribarske politike. U tom smislu, predsjedništvo Austrije će, između ostalog, raditi na prijedlozima za područje zapadnog Sredozemlja i zapadnih unutrašnjih voda.

Predsjedništvo Austrije će nastojati unaprijediti rasprave o prijedlogu izmjene Uredbe o kontroli i prijedloga za Europski pomorski i ribarski fond nakon 2020. godine. Što se tiče vanjske dimenzije Zajedničke ribarske politike, austrijsko predsjedništvo morat će pripremiti poziciju Vijeća za godišnje sastanke multilateralnih organizacija i regionalnih ribarskih organizacija.

Osim toga, Austrija će pripremiti pregovore o sporazumima o ribarstvu, na primjer s Cape Verde i Madagaskar.

Konačno, pozicije EU-a također moraju biti sastavljene za pregovore s obalnim državama i prema sjevernim sporazumima s Norveškom i Farskim otocima.

  (neslužbeni prijevod)

 (PDF Programa dostupan na stranici.)

 

.

Izbor iz drugih izvora (2018.g.) :

  • o ribarstvu

 

1.) Dokument Europske komisije (svibanj 2018.):

 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1005/2008 i Uredbe (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kontrole ribarstva

(izvor: EUR-Lex  na stranici)

 

2.) Dokument EK  (srpanj 2018.):

 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva (kodificirani tekst)

(izvor: EUR-Lex na stranici )

 

3.) Dokument iz svibnja 2018.:

 Mišljenje Europskog odbora regija – Inicijativa za održiv razvoj plavoga gospodarstva u zapadnom Sredozemlju

(izvor: EUR-Lex  na stranici )