Sabor - Odluka o proglašenju IGP
10.2.2021.

13. veljače  stupa na snagu

Odluka o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru,

objavljena u Narodnim novinama (br.10, od 5. veljače 2021.).

 

Kako se navodi, vanjska granica pojasa privremeno slijedi crte razgraničenja uspostavljenih Sporazumom iz 1968.g., Dogovorom iz 2005., te Protokolom iz 2002.godine - do sklapanja međunarodnih ugovora o razgraničenju.

 

Također: ''Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru (»Narodne novine«, br. 157/03., 77/04., 138/06. i 31/08.).''

.

. . .   .

(ilustracije preuzete s: https://obris.org/hrvatska/iskljucivi-gospodarski-pojas-rh-slika-hrvatskog-odnosa-prema-moru/ )