Poster-izložba o prof B. Jakaši
9.5.2017.

Poster-izložba o profesoru Branku Jakaši

 

          Prigodom Dana otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 9. i 10. svibnja 2017. godine, Knjižnica Jadranskog zavoda je pripremila izložbu ''Prof. dr. Branko Jakaša (1919. – 1997.) : bio-bibliografija u kontekstu domaćih i međunarodnih pravnih zbivanja'', obilježavajući 20. godišnjicu profesorove smrti.

Izložba je koncipirana tako da je središnji izložak bila vremenska linija: grafički prikaz značajnijih datuma u životu profesora Jakaše, a usporedno su se mogla pratiti važnija razdoblja u društveno-političkoj situaciji ovoga prostora, te ustroj pomorskih uprava i odjela u Hrvatskoj.

Osim toga, prikazani su datumi osnivanja i trajanje pojedinih međunarodnih organizacija koje su imale poveznicu s pomorskopravnim usmjerenjem karijere profesora Jakaše, te domaće udruge i poduzeća toga profila.

Budući da je profesor Jakaša počeo svoj radni vijek u državnim institucijama, na izradi pomorskopravne legislative, navedeni su međunarodni instrumenti koji su bili podloga za usklađivanje naših državnih propisa.

Sva su ta područja odvojena i naglašena bojama, za bolji vizualni efekt. Ilustracijama – fotografijama i izvadcima iz dokumentacije – dodatno su obogaćeni dijelovi koji se odnose na životna razdoblja, te vrlo produktivan znanstveni i stručni opus.

Vrijeme oko datuma rođenja (Split, 1919.g.) označeno je fotografijama Splita iz 20-ih godina (preuzetih iz Almanaha Jadranske straže, 1926.). Za doba školovanja su izabrani podaci o maturantima generacije 1937./1938. (iz Spomenice Klasične gimnazije u Splitu, 1967.) i stranica iz Nacionala, prilikom upisa na Pravni fakultet u Zagrebu. Tu su još i podaci o dekanskom stažu (1977.-1979.), nagradama koje je zasluženo dobio za svoj znanstveni rad (1970. i 1997.), te izboru za člana suradnika u HAZU (1988.), i neke druge suradnje i funkcije koje je prihvatio tijekom profesorskog staža, a i poslije umirovljenja (1989.g.) na Pravnom fakultetu.

Bibliografski dio izložbe je prikazan kopijama naslovnica njegovih 14 knjiga, te časopisa, zbornika i drugih publikacija u kojima je objavio preko 210 priloga (članaka, enciklopedijskih jedinica, različitih prikaza, prijevoda). U nekoliko publikacija je bio urednik ili redaktor nekih užih pravnih područja. S iskustvom povremenog suca na privrednim sudovima (1950-ih, 1960-ih i početkom 1970-ih godina) aktivno je pratio sudsku praksu i mogao je kompetentno objavljivati prikaze presuda i komentare uz prikaze drugih autora.

Inicijativa postavljanja izložbi tematski vezanih uz obljetnice i važne datume u povijesti Jadranskog zavoda prihvaćena je kao ideja za sudjelovanje na ovogodišnjim Danima otvorenih vrata Akademije, kao i za slijedeće godine.

Za izbor osobe koja će biti prva predstavljena presudan je bio angažman profesora Jakaše u našem Jadranskom zavodu: osam je godina bio voditelj Zavoda, i voditelj jednog od institutskih znanstvenih projekata (1995.-1996.). Bio je suradnik u našem časopisu Poredbeno pomorsko pravo od početka izdavanja (tadašnjeg naziva: Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja), a kasnije i glavni urednik (1989.-1997.).

Bila je vrlo važna i njegova funkcija u stručnom udruženju (tadašnjeg naziva) Jugoslavensko udruženje za pomorsko pravo: tajnika (1964.-1975.) i predsjednika (1975.-1982.), i aktivno sudjelovanje u tijelima, komisijama, koja su – u sklopu međunarodnih organizacija (npr. Međunarodni pomorski odbor - CMI) – vodila brigu o aktualnoj svjetskoj pomorskopravnoj regulativi i usklađivanju domaće legislative s najvažnijim međunarodnim instrumentima.

S tehničke strane postavljanja izložbe i uz tek jedan raspoloživi nosač, pronađeno je rješenje da se svi materijali rasporede u obliku postera i tako na omanjem prostoru dade pregledan izbor informacija, u skladu s naslovom.

Pripreme za izložbu su obuhvatile pregledavanje malobrojnih objavljenih tekstova o životu profesora Jakaše, usklađivanje objavljene bibliografije sa stvarnim stanjem, i pribavljanje osobnih fotografija. U tome su mi rado pomogli: kolega Marino Jureković iz srodne pravne knjižnice, te kolege i kolegice s Pravnog fakulteta u Zagrebu, na čemu im se i ovom prilikom zahvaljujem.

 

 

(vremenska linija - isječak)

(nagrada 1970.g. - za knjigu)

  (nagrada 1997.g. - za životno djelo)

 

Autorica postava: voditeljica knjižnice JZ Marula Vujasinović, dipl.bibl.