novi Zakon o knjižnicama
21.2.2019.

U Narodnim novinama (17/2019) je objavljen novi Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

tekst: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_17_356.html

Zakon stupa na snagu 28. veljače 2019. godine.