KALENDAR sijecanj-veljača
4.1.2018.

KALENDAR DOGAĐANJA  (pomorstvo, pravo i dr.)

 

siječanj

 

01.01.1942.
potpisana Deklaracija Ujedinjenih naroda ;

 

01.01.1958.
stupio na snagu Rimski ugovor (ožujak 1957.) kojim je utemeljena Europska ekonomska zajednica (EEZ) ;

 

01.01.1968.
osnovan Croatia Lloyd - kao Zavod za reosiguranje, Zagreb ; [stanje danas: ''Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 3. ožujka 2017. donijela Rješenje temeljem kojeg je odobrila društvu CROATIA osiguranje d.d. pripajanje društva Croatia Lloyd d.d. Društvo je s danom 3. travnja 2017. pripojilo društvo CROATIA Lloyd d.d.'' (izvor: www.zse.hr/userdocsimages/financ/CROS-fin2016-1Y-REV-K-HR.pdf )] ;

 

01.01.2008.
Hrvatski sabor donio odluku o primjeni pravnog režima ZERP-a RH (v. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_12_138_3118.html ), ali ... (opširnije i na: https://hr.wikipedia.org/wiki/Za%C5%A1ti%C4%87eni_ekolo%C5%A1ko-ribolovni_pojas ) ;

 

06.01.1288.
sastavljen Vinodolski zakonik ;

 

12.01.1901.
rođen akademik Natko Katičić ;

 

15.01.
Dan međunarodnog priznanja RH ;

 

17.01.2007.
umro profesor Velimir Filipović ;

 

17.01.1928.
umro Vladimir Mažuranić - autor "Prinosa za hrvatski pravno-povijesni rječnik" ;

 

17.01.1966.
umro dr. Ivan Krbek ;

 

20.01.1919.
rođen prof.dr. Branko Jakaša ;

 

23.01.1915.
rođen Oliver Fio, pom.ekonomist ;

 

24.01.1905.
rođen dr. Vladislav Brajković - urednik Pomorske enciklopedije ;

 

28.01.
Europski dan zaštite osobnih podataka

________________________________________________________________________

 

veljača

 

u veljači 1905.
prva Briselska diplomatska konferencija o pomorskom pravu

 

1.2.1918.
počeo ustanak bokeljskih mornara u Boki Kotorskoj

 

2.2.2009.
Rotterdamska pravila

 

6.2.1900.
osnovan Međunarodni sud u Haagu

 

8. veljače 2002.
umrla Elisabeth Mann Borgese (https://en.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Mann_Borgese)

 

10.veljače 1947.
Mirovni ugovor u Parizu između FNRJ i Italije (- Istra i dio Slovenije pripojeni Jugoslaviji)

 

11.2.1852.
Jedrenjak (brik) Splendido kapetana Iva Visina, prvog hrvatskog pomorca (Prčanj, Boka Kotorska ; 1806-1868), iz Antwerpena zaplovio na put oko svijeta (do 1959.)

 

21.2.
Međunarodni dan materinskog jezika (odredio UNESCO 1999.)

 

23.2.1968.
Visbyjska pravila

 

u veljači 1358.
8 isprava o Zadarskom miru