Autorska i srodna prava - Prijedlog zakona
9.2.2021.

PRIJEDLOG  ZAKONA  O  AUTORSKOM  PRAVU  I  SRODNIM  PRAVIMA

upućuje Vlada Republike Hrvatske (akt od 12. studenoga 2020.) >> Hrvatski sabor

 

O Prijedlogu zakona se raspravljalo na 2 odbora.

 

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu (sjednica 19.11.2020.):

 

Istaknuto je potrebno usklađivanje zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU.

 

Naglašeno je ''kako će se donošenjem predloženog zakona osigurati jasnija pravila zaštite autorskog prava i srodnih prava prikladna za primjenu u digitalnom okruženju, (...) ne narušavajući pritom slobodu izražavanja i druge interese korisnika digitalnih sadržaja i usluga niti postavljajući neopravdana opterećenja na poslovanje pružatelja usluga informacijskog društva''.

 

Predloženim zakonom bi se propisala ''obvezna sadržajna ograničenja autorskog i srodnih prava za potrebe rudarenja teksta i podataka, zatim za potrebe korištenja djela i drugih predmeta zaštite u digitalnoj i prekograničnoj nastavi te za potrebe očuvanja kulturne baštine''. Tako bi istraživačke organizacije, institucije kulturne baštine i obrazovne institucije stekle veću pravnu sigurnost u područjima svjih djelatnosti.

 

Odboru su za rapravu bile na raspolaganju primjedbe strukovnih tijela: Komisije za autorsko pravo i otvoreni pristup Hrvatskog knjižničarskog društva, Hrvatske glazbene unije, Hrvatske udruge komornih i orkestralnih glazbenika, Hrvatskog društva glazbenih umjetnika i Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava.

 

___________________________

 

Prema Izvješću Odbora za informiranje, informatizaciju i medije na sjednici (10.12.2020.) je istaknuto da je novim zakonom ''potrebno osuvremeniti pravni okvir za zaštitu autorskog prava i srodnih prava i prilagoditi digitalnom društvu''. Nacionalni propis se tako treba uskladiti s odredbama Direktive 2019/790 i Direktive 2019/789, koje unose novine u ovom pravnom području - s obzirom na ''tehnološki razvoj koji je izmijenio način stvaranja, proizvodnje, distribucije i iskorištavanja autorskih djela i predmeta zaštite srodnih prava''.

 

Jedno od pitanja bilo je i o eventualnoj potrebi za dodatnu zaštitu programa i baza podataka. Odgovoreno je ''da je to uređeno odredbama postojećih direktiva i međunarodnih ugovora, pa da tu nema baš mogućnosti urediti to područje nacionalnim zakonodavstvom.

 

Spomenuto je da je u programu Europske komisije za 2021. godinu je i ''revidiranje direktive koja uređuje zaštitu baza podataka vezano za aktualnu raspravu o digitalnom dobu i tretmanu digitalnih podataka, te je za očekivati da će u 2021. godini započeti rasprava o modernizaciji zaštite baza podataka i općenito o drugačijem tretmanu podataka u digitalnoj ekonomiji''.

 

_______________________

izbor dokumenata:  (izvor: EUR-Lex)

 

Direktiva 2019/790 (tekst: HR) - o autorskom prarodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu

 

Direktiva 2019/789 (tekst: HR) - o utvrđivanju pravila o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određene internetske prijenose (- radio i TV)

 

DIREKTIVA 96/9/EZ (tekst: HR) - o pravnoj zaštiti baza podataka (od 11.3.1996.)

 

 

EC: EVALUATION of the Commission Recommendation on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation (od 27.10.2011.) (tekst: EN)

 

EC: Europski mediji u digitalnom desetljeću: akcijski plan za potporu oporavku i transformaciji (od 3.12.2020.) (tekst: HR)

 

EC: Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/audiovisual-media-services-directive-avmsd )

 

EC: Iskorištavanje inovacijskog potencijala EU-a: Akcijski plan za intelektualno vlasništvo za oporavak i otpornost EU-a   [* odnosi se na: izume, umjetnička i kulturna djela, robne marke, softver, znanje i iskustvo, poslovne procese i podatke] (tekst: HR)

 

___________________________

(pripremila: M.V.)

 

.